Saldus novads

1.Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā/pilsētā uz 2016.gadu?

Saldus novadā ir 251 daudzbērnu ģimene, kurā ir 863 bērni.

2.Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Visas ģimenes saņem sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus saskaņā ar Saldus novada domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem, izvērtējot materiālo situāciju.

Pašvaldības sociālie pabalsti, izvērtējot materiālo stāvokli:

 • garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošinājuma pabalsts,
 • dzīvokļa pabalsts,
 • ēdināšanas pabalsts bērniem izglītības iestādēs,
 • ģimenes pabalsts pārtikas vai skolas piederumu iegādei vai situācijas atrisināšanai,
 • veselības pabalsts,
 • vienreizējs pabalsts.

Pašvaldības pabalsti neizvērtējot materiālo situāciju:

 • Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā,
 • Piedzimšanas pabalsts.

3.Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?   Šo vajag pamainīt

 • Saldus novadā daudzbērnu ģimenes tiek atbalstītas, kompensējot izdevumus par interešu izglītību. Ģimenes par otro un nākamo bērnu maksā 50% mācību maksas par mūzikas un mākslas skolu. Trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni no maksas tiek atbrīvoti.
 • Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides.

4.Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

 • Saldus novada pašvaldība no 2016.gada 1.septembra piešķir visiem  bērniem ēdināšanas atlaidi no 5. līdz 9.klasei
 • Latvijas Sarkanais krusts organizē pārtikas paku izdali.

5.Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Daudzbērnu ģimeņu biedrība novadā nav izveidota. Visā novadā darbojas daudzas biedrības, kuras savos projektos paredzējušas sociālo un finansiālo atbalstu. Tās ir biedrības – “Sante”, “Salve Caritas”, “Klints”, “Ezeres krasti”, “Pirmā stīga”, “Kodols”, “Pogas”, “Mūsu ligzda”, “Ģimenes atbalstam” u.c.

Sociālajā dienestā un pagastos izveidotājos dienas centros tiek organizētas izglītojošās un atbalsta grupas:

 • Grupu terapijas programma vardarbību veikušai personai,
 • Grupu nodarbības jauniešiem, kuri cietuši no citu personas vardarbības vai bijuši vardarbības liecinieki,
 • “Bērnu emocionālā audzināšana”,
 • “Bez pēriena”,
 • “Ceļvedis audzinot pusaudzi”,
 • Pusaudžu ar uzvedības traucējumiem grupas.

 Saldus pilsētas un pagastu dienas centru piedāvātie pakalpojumi: izglītojošas, sociālo iemaņu veicinošas nodarbības, brīvā laika pavadīšanas iespējas, dušas un veļas mazgāšanas pakalpojums, individuālas speciālistu konsultācijas (sociālā pedagoga, psihologa, vieslektoru u.c.).

6.Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Pašvaldības redzeslokā nav visas daudzbērnu ģimenes. Sociālajā dienestā ir  sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm, kuru uzmanības lokā nonāk sociāli mazaizsargātas ģimenes, ģimenes, kuras vēršas pēc palīdzības.

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"