Saulkrastu novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā/pilsētā uz 2016.gadu?

Pēc Saulkrastu  sociālajam  dienestam pieejamās informācijas  Saulkrastu novadā ir 57 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Saulkrastu novadā uz daudzbērnu ģimenēm pamatā attiecas tie paši nosacījumi kā uz trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm sociālo pabalstu saņemšanas jomā. Saulkrastu novadā maznodrošinātā līmenis ir noteikts EUR 235,00 uz personu ģimenē. Citu kritēriju atbalsta saņemšanai nav.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Kā vienīgais materiālās palīdzības atbalsta sniedzējs daudzbērnu ģimenēm Saulkrastu novadā ir pašvaldība.

Saulkrastu novada pašvaldība nodrošina visiem daudzbērnu ģimeņu bērniem bezmaksas pusdienas vispārizglītojošās skolās un pirmskolas izglītības iestādē, bezmaksas skolēnu pārvadājumus (arī pilsētas robežās- paplašinot  MK noteikumos Nr.153 noteikto par ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošo izglītojamo pārvadāšanu), bērnu no daudzbērnu ģimenēm izglītošanos ar atlaidēm Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā – vienam bērnam 50% apmērā, diviem bērniem- 75% apmērā, trīs un vairāk bērnu izglītošanai- 100% apmērā katram.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?
 
Nav NVO, apvienības, kuru interešu lokā būtu daudzbērnu ģimenes.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi

Anita Bogdanova, Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja. E-pasts: [email protected], tālrunis: 67142510

 

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"