Smiltenes novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2016.gadu?

Smiltenes novada pašvaldībā uz 2016. gadu ir 175 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Smiltenes novada domes Sociālais dienests daudzbērnu ģimenēm , pamatojoties uz Smiltenes novada domes saistošajiem noteikumiem nr. 7/09 ,,Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības palīdzības pabalstiem” 6. nodaļas ,,Brīvpusdienas pabalsts skolēnam vai maksas atlaides pabalsts pirmsskolas izglītības iestādē” 21.punktu- Tiesības saņemt brīvpusdienu pabalstu ir: 21.3 apakšpunktu-Daudzbērnu ģimenēm, neizvērtējot ienākumus, kā arī 22.punktu- Tiesības saņemt maksas atlaides pabalstu pirmsskolas izglītības iestādē: 22.3. apakšpunktu-Daudzbērnu ģimenēm, neizvērtējot ienākumus.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Smiltenes  novada pašvaldībā nav noteikti izglītības atbalsta veidi, kuru tiešā mērķauditorija būtu daudzbērnu ģimenes.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Smiltenes  novada pašvaldībā nav noteikti veselības pakalpojuma  atbalsta veidi, kuru tiešā mērķauditorija būtu daudzbērnu ģimenes.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Daudzbērnu ģimenes novadā atbalsta nevalstiskās organizācijas (,,Emmaus Smiltene”- vasaras periodā bērni no daudzbērnu ģimenēm viesojas ģimenēs Francijā, ,,Sauleskalns” un ,,Sarkanais Krusts”- atbalsts pārtikas paku saņemšanā un apģērbu saņemšanā. Atbalsts arī no Smiltenes katoļu un luterāņu draudzēm- notiek kampaņas apģērba un pārtikas saņemšanā. Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs katru gadu rudenī uzsāk nodarbību ciklu, kas ilgst vairākus mēnešus. Ir  iespēja apmeklēt topošo vecāku skolu. Būtiski, ka nodarbības ir bez maksas. Ģimenes centrā (Smiltenē, Galdnieku ielā 10 b, tālr. 64774962) pieejamas trīs dažādas nodarbības - topošo vecāku skola, nodarbības vecākiem par bērna emocionālo audzināšanu un bēbīšu skola, kuru apmeklē bērni vecumā no gada līdz diviem kopā ar vecākiem. 

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Pašvaldība atbalsta saņemtos iesniegumus līdzfinansēt brīvā laika braucienus (dejošanā, sportā, mūzikā) starp sadraudzības pilsētām. Daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas nav atsevišķi atdalītas no vispārējām NVO Smiltenes novadā. 

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Arnita Freiberga- sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Smiltenes pilsētā ([email protected] ,tālrunis 64707573, 25611758)

 

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm Smiltenes novadā

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"