Vaiņodes novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā/pilsētā uz 2016.gadu?

Uz 2016. gadu Vaiņodes novadā ir 40 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Tiesības saņemt pabalstu ir tām Vaiņodes novadā patstāvīgo dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes  statusam, daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm, aizbildņu ģimenēm  kuru  bērni  uzsāk  mācības  Vaiņodes  vidusskolā  un  Vaiņodes internātpamatskolā 1.klasē, pēc iesnieguma saņemšanas un ģimenes materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

 Tiesības saņemt brīvpusdienas ir Vaiņodes novada dzīvesvietu deklarējušo trūcīgo ģimeņu, maznodrošināto ģimeņu, daudzbērnu ģimeņu, audžuģimeņu, aizbildņu ģimeņu skolēniem.

 Pabalsts briļļu iegādei bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuru deklarētā dzīves vieta ir Vaiņodes novadā, ne mazāk kā sešus mēnešus.

 Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Pabalsts skolēniem, kuri mācās vispārējā izglītības tīklā (1 – 12. klase), ceļa izdevumu apmaksai.

 Pabalsts mācību iestāžu beidzējiem, kuras ne mazāk kā sešus mēnešus savu dzīvesvietu ir deklarējušas Vaiņodes novadā un kuri ir beiguši izglītības iestādes: pamatskolu, vidusskolu, profesionālās skolas un augstskolas.

 Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Vaiņodes pašvaldībā nedarbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas vai projekti.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Vaiņodes novada daudzbērnu ģimenes atrodas sociālā dienesta redzeslokā. Tālruņa numurs 63484915, e- pasts  [email protected]

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"