Valmieras pilsēta

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā/pilsētā uz 2016.gadu?

Valmieras pilsētā šobrīd nav apkopota statistika cik tieši daudzbērnu ģimenes ir uz 2016.gadu.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Valmieras pilsētas teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušo DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU bērniem ir tiesības saņemt:

  • uzturmaksas atlaidi 30 procentu apmērā Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs;
  • pusdienu maksas atlaidi 30 procentu apmērā kādā no vispārējās izglītības iestādēm.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, ja personai pašai vai kopā ar laulāto taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāki bērni, kuri nepārsniedz 19 gadu vecumu, var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu. Lai saņemtu šo atvieglojumu, nav nepieciešams vērsties pilsētas pašvaldībā, jo atvieglojums tiek piešķirts, pamatojoties uz datiem, ko pašvaldība saņem no Iedzīvotāju reģistra par ģimenes sastāvu uz taksācijas gada 1.janvāri.

Valmieras pilsētā vismaz pēdējos divpadsmit mēnešus dzīves vietu deklarējušiem trūcīgo DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU vecākiem, kuru ģimenēs ir četri vai vairāk nepilngadīgi bērni, ir tiesības saņemt līdz 20 taloniem mēnesī braukšanai Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā (izņemot visa veida taksometrus) bez maksas Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē, Lāčplēša ielā 2, 106.kabinetā.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Valmieras pilsētā šobrīd sevi nav pieteikusi neviena NVO, kas norādītu, ka tās darbības joma ir atbalsts, palīdzība tieši vai tikai daudzbērnu ģimenēm, bet NVO, piem. "Sev, Tev un ģimenei", "Kristīgais žēlsirdības centrs", "Iespēju tilts", "Saulīte" sniedz atbalstu un palīdzību ikvienai Valmieras ģimenei, tai skaitā arī daudzbērnu. Ar minētājm NVO ir noslēgti deleģēšanas līgumi un to darbības nodrošināāsanai tiek piešķirts pašvaldības finansējums.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

 Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālo lietu pārvalde" struktūrvienības "ģimenes atbalsta nodaļa" redzeslokā ir ģimenes ar bērniem Valmieras pilsētā, tai skaitā arī daudzbērnu ģimenes. Kontaktpersona: Kaija Muceniece, tālr.: 64232105, mob. tālr.: 29498747 un e-pasts [email protected]

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm Valmierā

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"