Viesītes novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā/pilsētā uz 2016.gadu?

Viesītes novada pašvaldībā ir 101 daudzbērnu ģimene.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Viesītes novada pašvaldībā nav atsevišķi izdalīti materiālie pabalsti tikai daudzbērnu ģimenēm. Visas ģimenes ar bērniem ir vienlīdzīgas ,saņemot pabalstus, tiek izvērtētas atbilstoši  ,,Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības” likumam, izvērtējot ģimenes atbilstību trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes/ personas statusa saņemšanai.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Viesītes novada pašvaldībā ir piecas izglītības iestādes: Viesītes vidusskola, Rites pamatskola, PII,,Zīlīte”, Viesītes mākslas un mūzikas skola, Sporta skola. Viesītes  Sporta skolā daudzbērnu ģimenes saņem atlaidi par vecāku līdzfinansējumu  par skolas apmeklējumu.

Viesītes novada pašvaldībā visi obligātās izglītības audzēkņi 5.g. un 6.g. ,pamatskolas skolēni  1.-9.klase saņem brīvu ēdināšanu.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Sadarbībā ar Viesītes baptistu draudzi ģimenes ar bērniem saņem pārtikas pakas un humāno apģērbu.

Sadarbībā ar biedrību ,,Cerību krustceles” ģimenes ar bērniem var saņemt pārtikas pakas, projektu ietvaros tiek piegādāta bērnu pārtika un higiēnas preces. Ģimenes var saņemt humānos apģērbus. Rites pagastā biedrība darbojas ar pusaudžiem un jauniešiem brīvā laika pavadīšanas klubiņā.

Viesītes Kultūras pilī bērniem un skolēniem  ir iespēja apmeklēt –

-          tautisko deju kolektīvi  - visu vecuma grupas, sākot no 3 gadiem

-          skolēnu dramatiskais pulciņš

-          bērnu un jauniešu modernās mūzikas studija – vokālās un instrumentālās grupas (sākot no 3 gadiem)

-          36.Viesītes mazpulka aktivitātes

-          Viesītes jaunatnes iniciatīvu centra aktivitātes

-          Sporta kluba aktivitātes – trenažieru zāle

Viesītes novadā no visiem pasākumiem ~ 80 % ir bez maksas:

-          Ziemassvētku koncerti, Ģimeņu dienas pasākumi,  Izstādes, pašmāju un viesu amatierkolektīvu koncerti un izrādes,

-          kopā ar bērniem un jauniešiem tiek rīkoti tematiski  pasākumi, akcijas un sadraudzības pasākumi ar Sēlijas novadu apvienību dažādu vecuma grupu jauniešiem;

-          Profesionālo mākslinieku koncerti un izrādes bērniem bez maksas tiek nodrošinātas 3-4 x gadā

 

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Viesītes novada pašvaldībā nav daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Pašvaldības kontaktpersona: Sandra Nikolajeva , mob.29383204. 65207387, [email protected]

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm Viesītes novadā

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"