"Ģimenes kartei 3+" tiek pagarināts darbības termiņš līdz 2016.gada 31.decembrim

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Š.g. 21.decembrī Labklājības ministrijā tika informēts par “Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”" – pirmās valsts veidotās atbalsta sistēmas daudzbērnu ģimenēm, nākotnes iecerēm. Kartes 2016.gadā turpinās izsniegt Sabiedrības Integrācijas Fonds, paplašinot valsts, pašvaldību un privāto uzņēmumu iesaisti privilēģiju un atlaižu nodrošināšanā daudzbērnu ģimenēm.

Labklājības Ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Līvija Liepiņa informēja, ka no 2016.gada 1.janvāra stājas spēkāMinistru kabineta noteikumu grozījumi, kas paredz, ka tajos gadījumos, ja daudzbērnu ģimenē, kurā ir 3 un vairāk bērnu, un, ja bērns turpina mācības pēc 18 gadu vecuma līdz 24 gadiem, ģimenei turpina saglabāties daudzbērnu ģimenes statuss. MK noteikumu projektā paredzēts, ka tās kartes, kas izsniegtas līdz šim (līdz 2015.gada 31.decembrim), ja ģimene atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, turpinās darboties visu nākamo gadu.

Līdz 2015.gada decembrim “3+ Ģimenes kartes” saņēmuši 14 096 daudzbērnu ģimeņu vecāku. “Latvijas Goda ģimenes apliecības “3+ Ģimenes karte” pilotprojekts aizsākts 2013.gadā, kas noslēdzas š.g. decembrī. Pilotprojekta laikā veikti vairāki nozīmīgi pētījumi daudzbērnu ģimeņu situācijas apzināšanā[1], izveidota daudzbērnu ģimeņu statusa pārbaudes sistēma caur Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, izstrādāta kartes izsniegšanas kārtība, kā arī veiktas vienošanās par atlaižu nodrošināšanu daudzbērnu ģimenēm vairāk nekā 150 uzņēmumos, pārstāvot 20  nozares.

Sabiedrības Integrācijas fonda sekretariāta direktore Aija Bauere, vērtējot līdz šim veikto pilotprojektu, minēja: “Projekts ir bijis ļoti komplicēts un ir radīta jauna sistēma, kurā apvienotas valsts, pašvaldību un privāto uzņēmēju atbalsta iespējas daudzbērnu ģimenēm. Turpinot iesākto, pilnveidosim karšu izsniegšanas sistēmu, lai ģimenes pie kartēm tiktu pēc iespējas ātrāk, kā arī programmā iesaistītos arvien jauni uzņēmumi, arī valsts un pašvaldību,kas nodrošinātu lielākas atlaides daudzbērnu ģimenēm, piemēram, sabiedriskajā transportā u.c. nozarēs.”

Leonīds Mucenieks, Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības valdes priekšsēdētājs par “3+ Ģimenes karti”: “Man ir patiess prieks, ka šāda atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm beidzot ir arī Latvijā. Jau pirms 20 gadiem iesākām runāt par šādu projektu, jo līdzīgas kartes ir arī daudzās Eiropas valstīs, arī Igaunijā, kur diezgan veiksmīgi darbojas. “3+ Ģimenes kartes” uzdevums ir sniegt pēc iespējas plašākas atlaides, tāpēc jāgodina tie uzņēmumi, kas piešķir vismaz 40% un vairāk. Jebkuršs ietaupījums daudzbērnu ģimenei ir nozīmīgs.”

Piecu bērnu māmiņa Inga Dzērve preses konferencē dalījās ar savu pieredzi kartes izmantošanā: ““Mūsu ģimene “3+ Ģimenes karti” ir izmantojusi ne tikai Rīgā, bet arī savā Tukuma novadā. Īpaši vēlos pieminēt Valsts svētku nedēļu, kad daudzbērnu ģimenēm bija iespēja braukt ar vilcienu, uzrādot karti un iegūstot 50% atlaidi biļetēm. Arī es to darīju, un ar prieku izmantoju šo 50% atlaidi, lai dotos ar ģimeni uz Latvijas Leļļu teātri, kur arī izmantojām “3+ Ģimenes karti”, lai iegūtu 20% atlaidi biļetēm. Tas, manuprāt, ir diezgan liels ietaupījums mūsu budžetā. Piemēram, mēs bijām četri cilvēki, ja zinām, ka vidēji biļete Latvijas Leļļu teātrī var maksāt pat 10 eiro, tātad mums būtu jāmaksā 40 eiro, bet ar 20% atlaidi vienas biļetes cena jau bija ap 8 eiro, kas nozīmē, ka kopumā samaksājām 32 eiro, attiecīgi ietaupot naudu par vēl vienu biļeti. Vēl ikdienā, tāpat kā daudzi citi vecāki, izmantoju karti grāmatnīcās, kur man ir jāpaslavē Tukuma “Zvaigzne ABC” grāmatnīca, kurā vienmēr pārdevēja jau ieraugot, ka man līdzi ir vairāki bērni, vienmēr pajautā, vai līdzi ir arī “3+ Ģimenes karte”.  “Zvaigzne ABC grāmatnīcā izmantoju 10% atlaidi kancelejas preču, grāmatu iegādei, un tāpat dodos arī uz “Jāņa Rozes" grāmatnīcu, kur atlaide ir  pat 15%!  Arī tik populārajā "H&M" apģērbu veikalā ir regulāra 15% atlaide daudzbērnu ģimenēm. Tāpat zinu, ka vecāki noteikti izmanto iespēju apmeklēt “Dailes teātri”, kurā reizi mēnesī uz kādu izrādi daudzbērnu ģimenes var iegādāties biļetes ar 30% atlaidi. Iespēju ir daudz!”

Līdz šim populārākās nozares, kurās visbiežāk daudzbērnu ģimenes izmantojušas atlaides, ir grāmatnīcas (64%), apģērbi (50%), degvielas uzpildes stacijas (29%) un kultūras iestādes (21%).

Vidēji ģimenes ar karti spēj ietaupīt no10 - 15 eiro mēnesī.

94 % aptaujāto karšu lietotāju vēlētos šo programmu izmantot arī turpmāk.

 

Projekta īstenotāji aicina pieteikties uzņēmumus “3+ Ģimenes kartes” programmā, sniedzot atlaides daudzbērnu ģimenēm saviem produktiem un pakalpojumiem. Par uzņēmumu piedāvājumiem tiek informēti vairāk kā 14 000 karšu lietotāju, iekļaujot piedāvājumu e-bukletā un portālā Godagimene.lv.. Uzņēmumi var pieteikties, rakstot [email protected] vai sazinoties ar Sabiedrības Integrācijas Fondu.

 

 

Kā un kurš var saņemt 3+ Ģimenes karti?

 

  • Karti ir tiesības saņemt, ja personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumamm vai līdz 24 gadu vecumam, ja bērns mācās; (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un personai un tās laulātajam un minētajiem bērniem ir deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā.
  • Kartei var pieteikties gan tēvs, gan māte individuāli aizpildot pieteikuma veidlapu elektroniski portālos godagimene.lv vai latvija.lv.
  • Karte var tikt atteikta, ja bērnu skaits un/vai vecums neatbilst noteiktajiem kritērijiem kartes saņemšanai, tam par iemeslu var būt vecāku oficiāli nereģistrēta laulība, kā arī, ja pieteikuma veidlapas iesniedzēja bērniem nav sakārtots deklarētās dzīvesvietas jautājums.
  • Karti var saņemt vai nu viens vai abi vecāki, reģistrējot par katru karti atsevišķu pieteikuma anketu, un saņemot kartes eksemplāru pa pastu.
  • Karte pienākas bez maksas!
  • Kartei tiek pagarināts darbības termiņš līdz 2016.gada 31.decembrim.
  • Ar kartes atlaidēm var iepazīties programmas mājas lapā www.godagimene.lv.

 [1] Ar pētījumiem un projekta nodevumiem var iepazīties www.sif.gov.lv