4 galvenās daudzbērnu ģimeņu problēmjomas

Autors: Godaģimene.lv, 2014. gada 11. maijs, 00:18:50
4 galvenās daudzbērnu ģimeņu problēmjomas

Kas ir tās biežākās daudzbērnu ģimeņu problēmjomas, ar ko daudzbērnu vecākiem nākas saskarties? Materiālais nodrošinājums, vai tomēr - psiholoģiskā rakstura problēmas? Noskaidrojām pētījuma ietvaros!

Pētījuma gaitā tika noteiktas četras galvenās daudzbērnu ģimeņu problēmjomas:

-          finansiālā rakstura problēmjoma, kurā ietilpst visas problēmas, kas saistītas ar finanšu līdzekļiem, dažādiem maksājumiem, pārtikas iegādi, veselības izdevumu apmaksu, naudas uzkrājumu veidošanu u.tml.;

-          materiālā rakstura problēmjoma, kurā ietilpst visas problēmas, kas saistītas ar ģimenei nepieciešamo nodrošinājumu ar mēbelēm, sadzīves tehniku, sezonai piemērotiem apaviem, apģērbu u.tml.;

-          psiholoģiskā un sociālā rakstura problēmjoma, kurā ietilpst visas problēmas, kas saistītas ar grūtībām  bērnu audzināšanā,  ģimenes locekļu savstarpējām nesaskaņām, kāda ģimenes locekļa atkarību no alkohola, azartspēlēm u.tml.;

-          informatīvā rakstura problēmjoma, kurā ietilpst visas problēmas, kas saistītas ar informācijas iegūšanu, piemēram, informācijas trūkums vai pieejamība par dažādām iespējām, pasākumiem, pakalpojumiem u.tml.;

Analizējot datus par katru problēmjomu atsevišķi, pētījuma gaitā tika izzināts, kuras problēmas daudzbērnu ģimenēm nākas grūtāk atrisināt un kuras salīdzinoši vieglāk. Iegūtie dati liecina, ka ļoti grūti vai drīzāk grūti ģimenēm nākas risināt finansiālās un materiālās problēmas, bet mazākas grūtības sagādā psiholoģisko, sociālo un  ar informācijas iegūšanu saistīto problēmu risināšana.

Vislielākās grūtības daudzbērnu ģimenēm sagādā finansiālo un ar naudu saistīto problēmu risināšana – to atzīst teju 70% aptaujāto ģimeņu pārstāvju. Dati arī uzskatāmi parāda, ka situācija ir līdzīga gan ģimenēs, kurās aug sešas un vairāk atvases, gan ģimenēs, kurās vecāki rūpējas par vienu vai diviem nepilngadīgiem bērniem.

Būtiskākās problēmas - materiālās

Pētījuma  rezultāti  liecina,  ka  ģimenēm  nākas  sastapties  ar  būtiskām  problēmām materiālo lietu un līdzekļu nodrošināšanā, jo vairāk nekā puse respondentu norādījuši, ka materiālās problēmas ģimenei izdodas atrisināt ļoti grūti vai  drīzāk  grūti. Viskritiskāko situāciju šajā jautājumā atklāj pētījumu dati par ģimenēm, kurās aug pieci, seši vai vairāk bērni – nav neviena respondenta, kurš spētu apgalvot, ka viņu ģimene ar šīm problēmām spētu viegli tikt galā.

Ģimeņu pārstāvji tika aicināti novērtēt arī to, kā viņu ģimene tiek galā ar psiholoģiska vai sociāla rakstura problēmām. Aptuveni trešā daļa respondentu atklāja, ka viņu ģimenē nav šādu problēmu. Savukārt lielākajai daļai ģimeņu, kurās šādas problēmas ir, pārsvarā izdodas tās atrisināt. Izpētei interesantas ir ģimeņu,  kurās ir seši un  vairāk bērni, pārstāvju atbildes – neviens no šiem respondentiem nav norādījis par esošām grūtībām psiholoģisko un sociālo problēmu risināšanā, kas iespējams liecina, ka pavisam lielajās daudzbērnu ģimenēs ir augstāka saliedētības pakāpe vai arī finansiālo un materiālo problēmu pārsvars ikdienā ir  tik liels, ka tas ģimenes dzīvē neatlicina vietu psiholoģiskajām problēmām vai laiku domāšanai par tām.

Pētījumā tika uzdots arī jautājums par informatīvā rakstura problēmjomu. Iegūtie dati parāda, ka vidēji 20% aptaujāto ģimeņu uzskata, ka nav saskārušies ar problēmām vai šķēršļiem informācijas iegūšanā. Pārējie respondenti kopumā atzīst, ka ar šāda rakstura problēmām tiek galā salīdzinoši viegli, taču ir novērojams arī tas, ka ģimenēm, kurās ir vairāk nekā trīs bērni, ar informācijas iegūšanu nesokas tik labi, kā būtu nepieciešams.

Ar informācijas saņemšanu saistītā citā aptaujas anketas jautājumā iegūtie dati arī liecina, ka 36% aptaujāto ģimeņu pārstāvju uzskata, ka daudzbērnu ģimenēm ir noteikti nepieciešams atbalsta veids, kas paredz iespēju ģimenēm regulāri saņemt nepieciešamo informāciju no dzimtsarakstu nodaļām, ārstniecības un izglītības iestādēm, kā arī no ģimeņu asociācijām, vecāku apvienībām un citām nevalstiskajām organizācijām.

PĒTĪJUMS: Daudzbērnu ģimeņu situācija mūsdienu Latvijā

VISU pētījuma tekstu par Daudzbērnu ģimeņu situāciju mūsdienu Latvijā, lasi šeit >>