Bērnu estētiskā audzināšana daudzbērnu ģimenēs

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Mūsdienās ne katrs pāris plāno kļūt par daudzbērnu ģimeni. Iemesli ir saprotami, lai gan tie, kas sapņo par lielu ģimeni, vienmēr vēlas, lai ģimene būtu draudzīga un laimīga. Droši vien tāds pāris apdomā dažādus audzināšans ceļus, lai realizētu savus sapņus.

Viena no svarīgākajām lietām - estētiskā audzināšana

Vecākiem jārūpējas par to, lai viņu bērni iemācītos pamanīt un izprast visu skaisto ap sevi, lai viņi spētu radoši pieiet jebkurai lietai. Un te nepietiks ar apkārtējās pasaules pētīšanu. Bērniem jāparāda daba dažādos laikapstākļos, jāredz dažādo dabas toņu pasaule. Piemēram, dodoties pastaigās vakarā, jāpievērš bērnu uzmanība saulrietam, kas izrotā debesis. Jāpiedāā bērniem zīmēt to, kas redzēts dabā un palicis visvairāk atmiņā. Protams, vecākais bērns var arī nofotografēt, kopā ar vidējiem bērniem mutiski izstāstīt visu par redzēto.

Radošo spēju attīstība ir atkarīga no estētiskās audzināšanas daudzbērnu ģimenē. Lielu labumu sniedz aizraujoša darbošanās, kurā vislielākā loma ir, piemēram, sīkajai motorikai. Tātad - origami var noderēt. Darbojoties bērni mācās, vispirms jau loģiski domāt, attīstas arī viņu pirkstu veiklība, domāšanas spējas kopumā, bet, pats galvenais, viņi gūst estētisku baudījumu. Radot kaut ko, bērni gūst pieredzi, arī sadarbojoties. Pieaugušā dzīvē tādiem bērniem būs vieglāk palīdzēt vienam otram, saglabājot ģimeniskās saites, kas ir visu vecāku sapnis.

Эстетическое воспитание.

Bērni agri sāk zīmēt. Un vienmēr tas ir jāatbalsta. Var organizēt kopīgas radošās nodarbes, var piedāvāt bērniem piedalīties mājinieku zīmējumu konkursā, kur tēma, piemēram, ir kaut kas, ko visi redzējuši vai dzirdējuši. Tāpat var rīkoties arī pēc redzētas teātra izrādes, kur katrs var atainot piedzīvoto. Bērni tādā veidā būs garīgi bagātināti. Vecāku uzdevums - vērst viņu domas un priekšstatus vajadzīgajā virzienā. Sacensību gars nereti bērnus stimulē uz radošumu, bet pašā procesā viņi pašapliecinās un apjauš savas patiesās spējas.

Muzikālām ģimenēm iesakām kopā dziedāt. Kopīga dziedāšana apvieno visu kolektīva dalībnieku jūtas, uzlabo ģimenes kopējo noskaņu, kā arī gara dvēseli. Mājās var sarīkot pat leļļu teātri, ja bērniem patīk teātris. Bet, ja nedziedat paši, mājās fonā var skanēt laba, kvalitatīva mūzika, kas arī audzina labu māksliniecisko gaumi.

Ja vien ir iespēja, vienmēr labāk ir ļaut bērniem baudīt mākslu, dodoties uz teātri, uz kultūras pasākumiem, uz mākslas izstādēm, uz muzejiem. Svarīgi ir atcerēties, ka lai arī ar kādām radošajām nodarbēm jūs mājās ar bērniem aizrautos, tas jādara pastāvīgi, attīstot iemaņas, prasmes un pat ieradumus. Tālākā nākotnē tam būs liela, pozitīva nozīme.

Daudzbērnu vecāki, kas pastāvīgi pilnveido paši savas zināšanas bērnu audzināšanā, noteikti arī piepilda savus sapņus par laimīgu un draudzīgu ģimeni.

Ko jūs kopā ar bērniem darāt? Kurp dodaties?

Godaģimene.lv