Bērnu slimnīcā mainīs kardioloģisko pacientu pieņemšanas kārtību

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

No 2020.gada februāra Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā tiks ieviestas izmaiņas kārtībā, kādā turpmāk bērnus varēs pieteikt uz bērnu kardiologu konsultācijām. Izmaiņas nepieciešamas, lai primāri bērnu kardiologu konsultācijas un veiktie izmeklējumi būtu pieejami bērniem ar jau diagnosticētām sirds slimībām, kā arī pirmreizējiem pacientiem ar pamatotiem ģimenes ārstu pieteikumiem un nosūtījumiem.


Jaunā kārtība paredz, ka pacientiem, lai saņemtu bērnu kardiologa konsultāciju, jāatbilst noteiktām indikācijām, tāpēc ģimenes ārsti aicināti veikt bērna veselības stāvokļa novērtējumu un sniegt pamatojumu nepieciešamībai saņemt bērnu kardiologa konsultāciju. Ģimenes ārsti, pediatri un citi speciālisti novērtējot bērnu, tajā skaitā jaundzimušu bērnu, vispārējo veselības stāvokli un pamatotu indikāciju gadījumā pirmreizējai kardiologa konsultācijas pieteikšanai ir aicināti telefoniski sazināties ar Bērnu slimnīcas Kardioloģijas un Kardioķirurģijas klīnikas norādītajām kontaktpersonām.

Šobrīd pieteikumi tiks pieņemti telefoniski, bet ģimenes ārstu un citu speciālistu ērtībai tiek izstrādāti tehniskie risinājumi, lai tuvāko mēnešu laikā to varētu izdarīt elektroniski.

“Mēs esam nosūtījuši visiem ģimenes ārstiem Latvijā jaunās kārtības aprakstu un ļoti aicinām ikvienu ģimenes ārstu un speciālistus atbildīgi izvērtēt nepieciešamību saņemt bērnu kardiologa konsultāciju. Līdzšinējā prakse liecina, ka liela daļa ārstu un speciālistu iesaka vecākiem pārbaudīt bērna sirsniņu profilaktiskos nolūkos. Ņemot vērā cilvēkresursu trūkumu, lūdzam vecāku un ārstu sapratni, un apzināties, ka pie kardiologa rindā tiks uzņemti tikai tie bērni, kuriem saskaņā ar starptautiski pieņemto praksi, ir pamatota nepieciešamība nokļūt pie kardiologa.” komentē BKUS virsārste Renāte Snipe.

Pacientiem, kuriem jau ir konstatētas sirds saslimšanas un kuri jau ir BKUS bērnu kardiologu dinamiskajā uzraudzībā, būs iespēja saņemt bērnu kardiologa konsultāciju un izmeklējumus nepieciešamajā apjomā atbilstoši iepriekšējās vizītēs noteiktajās rekomendācijās. Šo pacientu vecāki, tāpat kā iepriekš, tiek aicināti paši pierakstīties uz plānveida vizīti pie bērnu kardiologiem.

To pacientu vecāki, kuri šobrīd pieteikuši bērnu konsultācijai pie bērnu kardiologa Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā un atrodas, tā sauktajā, ‘gaidīšanas rindā’ (bez konkrēta pieraksta laika pie speciālista), ir aicināti sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai pārrunātu konsultācijas steidzamības nepieciešamību, un pamatotu indikāciju gadījumā ģimenes ārsts aicināts ievērot jauno kārtību, sazinoties ar kārtībā norādītājām kontaktpersonām.

Tāpat Bērnu slimnīcas ārsti vēršas pie visiem bērnu vecākiem Latvijā un atgādina, cik būtiski ir ievērot pieteikto konsultāciju laikus un cik svarīgi ir darīt zināmu Bērnu slimnīcas Zvanu centram, ja gadījumā rodas apstākļi, kuru dēļ nav iespējas ierasties uz pieteikto vizīti. Situācijās, kad daudzās specialitātēs Latvijā trūkst mediķu, ir svarīgi izturēties atbildīgi un apzināties, ka rindā gaidīšanas laiks varētu būt daudz īsāks, ja nebūtu tik daudz tā saukto ‘tukšo vizīšu’ jeb uz ambulatorajām vizītēm pieteikto un neatnākušo pacientu skaits, kas gada laikā sasniedz vairākus desmitus tūkstošu pacientu.