Daudzbērnu ģimeņu priekšrocību un atvieglojumu kartes nepieciešamības un izmantošanas iespēju novērtējums

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Pētījuma ietvaros, tika noskaidrots arī vecāku un speciālistu viedoklis par to, vai daudzbērnu ģimenēm ir nepieciešams īpašs statuss, kas piešķirtu šo ģimeņu pārstāvjiem kādas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem. Likumsakarīgi, ka absolūts vairākums aptaujāto daudzbērnu ģimeņu pārstāvju (>90%) uzskata, ka daudzbērnu ģimenēm ir nepieciešams īpašs statuss. Daļa respondentu komentējuši, ka, lai gan vēlētos īpašu statusu, viņi apzinās, ka visām ģimenēm ir nepieciešams atbalsts. Savukārt citi respondenti ir norādījuši, ka visiem būtu jābūt vienlīdzīgiem.

Daudzbērnu ģimenēm vajag īpašu statusu

Kopumā „īpašā statusa” problēma būtu sociāli adekvātāk risināma attīstot progresivitātes principus vai bērniem draudzīgs principus, tādējādi loģiski izveidotos šāda situācija - jo vairāk bērnu, jo īpašāks statuss. Viennozīmīgi, ka piešķirot priekšrocības vieniem, bet nedodot ko līdzvērtīgu citiem sabiedrībā var attīstīties neiecietība un sociālā spriedze. Svarīgākais īpaša statusa noteikšanā un priekšrocību un atvieglojumu nodrošināšanā ir saglabāt zināmus sociālā taisnīguma principus un paturēt prātā, ka atbalsts tomēr nevar kļūt par pašmērķi.

Apliecināsim daudzbērnu ģimeņu īpašo statusu ar īpašu karti!

Ņemot vērā plānus saistībā ar daudzbērnu ģimeņu apliecības vai identifikācijas kartes ieviešanu Latvijā, svarīgi bija noskaidrot daudzbērnu ģimeņu viedokli par šādas kartes nepieciešamību, jo tas ļoti lielā mērā var būtiski ietekmēt kartes idejas tālāku attīstību un īstenošanu. Tās veiksmīgai realizācijai ir nepieciešams mērķa grupas atbalsts un izpratne par daudzbērnu ģimenes apliecības būtību. Kopumā daudzbērnu ģimenes pozitīvi vai drīzāk pozitīvi vērtē šādas kartes nepieciešamību.

Vairāki respondenti izteica bažas par kartes izmantošanas iespējām, norādot, ka karte tikai tās formālas izgatavošanas dēļ nav vajadzīga, tai ir jābūt izmantojamai un jāatvieglo kādi esošie procesi. Daži savos spriedumos ir ļoti konkrēti, norādot šādu viedokli: „Kam tērēt naudiņu karšu izgatavošanai, ja daudzbērnu ģimenēm nav nekādu priekšrocību un būtisku atvieglojumu.” Daži respondenti vērš uzmanību uz nepieciešamību datus digitalizēt un izveidot tādu sistēmu, kurā informācija būtu pieejama un pārbaudāma. Ģimeņu bažas saistās ar kartes praktiskās izmantošanas aspektiem, jo sevišķi lauku teritorijās dzīvojošajiem.

Paldies jums par kartes nosaukumu!

Izmantojot izdevību, ar aptaujas starpniecību tika noskaidrots respondentu viedoklis par viņiem vistīkamāko atvieglojumu un priekšrocību kartes nosaukumu. Daudzbērnu ģimeņu vidū izteikti dominē 3+ ģimenes kartes nosaukuma variants. 

Kur vecāki gribētu izmantot 3+ ģimenes karti?

Galvenās minētās jomas, kurās varētu izmantot kartes piešķirtās priekšrocības, sasaucas ar tām, kas minētas rakstā par atbalsta nepieciešamību daudzbērnu ģimenēm.

-          Saņemot valsts un pašvaldību noteiktos pabalstus, atvieglojumus, pakalpojumus

-          Saņemot    veselības    aprūpes    un    medicīnas    iestāžu    pakalpojumus,     kā    arī medikamentu iegādē

-          Atlaides sabiedriskajā transportā

-          Atlaides kancelejas preču iegādei

-          Interešu izglītības, dažādu ārpusskolas pulciņu un nodarbību apmaksas atvieglojumu iegūšanā

-          Privātā sektora uzņēmumos, izmantojot to sniegtos pakalpojumus vai pērkot preces

-          Apmeklējot kultūras iestādes, pasākumus u.c.

Vecāki uzskata, ka nozīmīgi ir akcentēt kādu ļoti konstruktīvu ieteikumu risinājumu rašanā saistībā ar degvielas izdevumiem:

„Atlaides transportam, degvielai. Neticu, ka daudzbērnu ģimenēm nav iespējams ieviest atlaidi degvielas iegādei, kaut vai par pamatojumu izmantojot jau funkcionējošo atbalstu lauksaimniekiem - arī viņiem nav jāmaksā akcīzes nodoklis. Būtu lieliski, ja daudzbērnu ģimenēm tiktu nodrošināta šāda iespēja - iegādāties limitētu daudzumu degvielas/gāzes, bez akcīzes nodokļa. Rīgā vienam no vecākiem iespējams saņemt 50% atlaidi transportam, bet tā ir maza artava, turklāt to var izmantot tikai Rīgā dzīvojoša ģimene, tikai viens vecāks un tikai laikā, kamēr bērni ir mazi, bet, ko tas dod ģimenei laukos vai citās pilsētās mītošajām ģimenēm, kur nav šādas atlaides sabiedriskajam transportam? Faktiski bagātā Rīgas pašvaldība šādi atbalsta daudzbērnu ģimenes, bet laukos transporta atbalsta nav. Nevienlīdzība. Ne visi varēs izmantot atlaidi. Ja šāda atlaide tiktu piešķirta degvielai, iespējams, mašīnas šādām ģimenēm būtu vairāk, kurās ar vienu auto nebrauks viens, bet vairāki cilvēki.”

Vai ir vēl kāda iestāde, uzņēmums, kura pakalpojumam tava ģimene labprāt saņemtu atlaidi ar šo karti?

PĒTĪJUMS: Daudzbērnu ģimeņu situācija mūsdienu Latvijā

VISU pētījuma tekstu par Daudzbērnu ģimeņu situāciju mūsdienu Latvijā, lasi šeit >>