Daudzbērnu ģimeņu sociāldemogrāfiskais portrets

Autors: Godaģimene.lv, 2014. gada 30. aprīlis, 00:18:53
Daudzbērnu ģimeņu sociāldemogrāfiskais portrets

Kāds ir daudzbērnu ģimeņu sociāldemogrāfiskais raksturojums? Kādas ir daudzbērnu ģimenes mūsdienu Latvijā? Rast atbildi uz šo jautājumu ir būtiski, lai varētu saprast un analizēt atbalsta nepieciešamību, iespējamos atbalsta veidus un to pieejamību dažādām daudzbērnu ģimenēm.

Daudzbērnu ģimenes pēc to tipiem

Daudzbērnu ģimenes Latvijā variē atkarībā no ģimenes  tipa.  Izpētes  gaitā konstatēts, ka 60% ģimenēs vienā mājsaimniecībā dzīvo vecāki un viņu kopīgie bērni, 23% ģimeņu vienā mājsaimniecībā dzīvo vecāki, viņu bērni no iepriekšējām attiecībām un viņu kopīgie bērni vai bērns. 10% gadījumu ģimenēs kopā dzīvo vairākas paaudzes, savukārt 6% aptaujāto ģimeņu veido viens vecāks un viņa(-s) bērni.

Izpētes nolūkos tika veikta krostabulācija, analizējot sakarības starp ģimenes tipu un nepilngadīgo bērnu skaitu ģimenē.

Vecāku attiecības: laulība vai tomēr nē?

Raksturojot daudzbērnu ģimeņu vecāku attiecību statusu,  jānorāda,  ka dominējošais ir laulībā balstīta ģimene, taču, vienlaikus jānorāda, ka vismaz 13% vecāku dzīvo kopā bez laulības reģistrācijas (dažos gadījumos viens no vecākiem ir oficiālā laulībā ar savu iepriekšējo partneri). Savukārt, vairāk kā 5% gadījumu vecāki ir šķīrušies.

Kur dzīvo mūsu daudzbērnu ģimenes?

Skaitliski visvairāk aptaujāto ģimeņu dzīvesvietas atrodas Rīgā (39%), ceturtā daļa no aptaujātajām ģimenēm dzīvo novadu centros vai pilsētās, kas nav republikas nozīmes pilsētas. Piektā daļa aptaujāto ģimeņu dzīvo laukos, proti, ārpus novadu centriem un pilsētām. Republikas nozīmes pilsētās dzīvo 14% aptaujāto daudzbērnu ģimeņu.

Pētījuma gaitā respondentiem tika uzdots jautājums arī par to, vai ģimene dzīvo tajā pašvaldībā, kurā ir deklarēta viņu dzīvesvieta. Iegūtie dati liecina, ka mazliet vairāk nekā 10% ģimeņu nedzīvo tajā pašvaldībā, kurā ir deklarējuši savu dzīvesvietu. Bieži tas darīts, lai iegūtu vietu bērnudārzos vai skolās, kā arī, lai vecāki varētu apvienot bērnu audzināšanu ar algotu darbu. Vairākos gadījumos ģimenes uztur vairākas mājvietas, un daži ģimenes locekļi dzīvo deklarētajā dzīvesvietā, taču pārējie – nē.

Salīdzinoši daudzveidīga aina atklājas, raksturojot daudzbērnu ģimeņu mājokli.

17% aptaujāto dzīvo privātmājā, 20% mitinās viņiem piederošā dzīvoklī, savukārt, 22% dzīvoklī vai mājā, kas pirkta kredītā. Ceturtā daļa daudzbērnu ģimeņu dzīvo īrētā mājvietā, 12% mitinās citiem radiniekiem piederošā mājoklī, bet 3% - pašvaldības piešķirtajā sociālajā dzīvoklī.

AVOTS: Projekts Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu ģimeņu kartes – Goda ģimenes kartes ieviešana

PĒTĪJUMS: Daudzbērnu ģimeņu situācija mūsdienu Latvijā

Godaģimene.lv

Projekta atbalstītājs:

20140425161056-56079.jpg