Daudzbērnu vecākiem - mazāks nekustamā īpašuma nodoklis

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Esam saņēmuši vairākus jautājumus par nekustamā īpašuma nodokli daudzbērnu vecākiem, te arī atbilde uz vienu no tiem!

Jautājums

"Labdien. Mēs par daudzbērnu ģimeni esam kļuvuši tikai šogad, mūsu īpašumā ir pavisam neliels dzīvoklītis, un nav īsti skaidrs, kāda nekustamā īpašuma atlaide mums pienākas - vai tā ir daļa no visas summas, vai tā ir konkrēta summa."

Atbilde

Daudzbērnu vecākiem ir tiesības uz samazinātu nekustamā īpašuma nodokli (nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 427 eiro (300 latiem), par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai,

  • ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni)
  • un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem.

Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem. (likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli " 5.panta 12 daļa)).

Godaģimene.lv