DISKUSIJA: Kā veicināt daudzbērnu ģimeņu rašanos?

INGA_DZĒRVE INGA_DZĒRVE

Izšķirties būt vai nebūt par daudzbērnu ģimeni ne vienmēr ir viegli. Jā, reizēm nogriežam kā ar nazi - nu nav mums tās naudiņas vēl viena bērniņa uzturēšanai, nu nebūs mums viņš ne tuvākā piecgadē, ne pat, visdrīzāk, desmitgadē.. Bet reizēm mūsos iezogas šaubas un domājam - kā būtu, ja mums būtu trešais bērniņš? Jā, nevaram atļauties pilnīgi visu, bet varbūt, kur divi jau ir, arī trešajam mīļa vietiņa atrastos. Un varbūt, ka fakts - mums ir trīs, nemaz nebūtu tik traks.

Vai sabiedrības attieksmes maiņa būtu tā, kas palīdzētu, sekmētu rasties aizvien jaunām, interesantām, drosmīgām daudzbērnu ģimenēm? Vai solītais tavas pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm liek tev aizdomāties par to, ka tomēr jā - varbūt varētu izšķirties par trešā bērniņa radīšanu? Vai valsts atbalsts pabalstu un atvieglojumu, kā arī atlaižu formātā palīdzētu rasties daudzbērnu ģimenēm?

Kā, jūsuprāt, veicināt daudzbērnu ģimeņu rašanos? Kam jānotiek, lai aizvien vairāk ap mums būtu kuplu ģimeņu?

Inga