Elektrum ziņo: Atbalsts norēķiniem par elektrību daudzbērnu ģimenēm

Autors: Godaģimene.lv, 2015. gada 17. decembris, 08:25:05
Elektrum ziņo: Atbalsts norēķiniem par elektrību daudzbērnu ģimenēm

Daudzbērnu ģimenes ir tādas ģimenes. kurās aug trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie. No 2016. gada 1. janvāra par daudzbērnu ģimenēm uzskatāmas arī tādas ģimenes ar trīs un vairāk bērniem, kurās viens vai vairāki bērni ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un turpina mācīties kādā no vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādēm. 

Šādas ģimenes pēc pieteikšanās atbalstam norēķiniem par elektrību katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām (kWh) varēs norēķināties par zemāku cenu*, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam.  

Lai saņemtu atbalstu, jāpiesakās portālā elektrum.lv. Pēc informācijas pārbaudes atbalsts tiks piešķirts līdz gada beigām. 

Atbalsta saņemšanas periodā nebūs iespējams norēķināties ar Izlīdzināto maksājumu. Katra mēneša pēdējā dienā būs jānodod skaitītāja rādījumi, bet nākamā mēneša sākumā mēs aprēķināsim Jūsu patēriņu, ietverot pienākošos atbalstu, un maksājuma summu  nosūtīsim SMS veidā uz Jūsu norādīto mobilo tālruni. 

Kā tiek piemērots atbalsts? 

Piemērs: 

 *Šo cenu šogad veido elektroenerģija – 0,0131 EUR/kWh – un attiecīgajā norēķinu periodā spēkā esošais tarifs par sistēmas pakalpojumiem, obligātā iepirkuma komponente un PVN likme. 

elektrum.lv