Informācija vecākiem, kuri audzina bērnu ar smagu invaliditāti

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Laikā, kad ir slēgtas vispārizglītojošās skolas, Labklājības ministrija sagatavojusi variantus, kā risināt situāciju tiem vecākiem, kas audzina bērnus ar smagu invaliditāti. 

Vecākiem, kuri audzina bērnu ar smagiem funkcionēšanas traucējumiem, laikā, kamēr ir slēgtas vispārējās izglītības iestādēs, Labklājības ministrija lūdz izmantot kādu no sekojošiem variantiem:

  •   organizēt bērna pieskatīšanu un aprūpi pieaugušajiem ģimenes locekļiem savstarpēji vienojoties;
  •     vienoties ar darba devēju par attālināta darba iespējām;
  •     izmantot atvaļinājumu vai bezalgas atvaļinājumu;
  •  sazināties ar pašvaldības dienas centru, vai un kādā veidā tiek turpināta pakalpojuma nodrošināšana.


Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju, speciālās izglītības iestādes pēc skolēnu brīvlaika nodrošinās bērnu uzņemšanu, ievērojot līdzīgu kārtību kā bērnudārzos (jautājums tiks aktualizēts).

Gadījumā, ja bērns/pieaugušais ar smagiem traucējumiem apmeklē pašvaldības dienas aprūpes centru, lūgums sazināties ar centru, vai un kādā veidā tiek turpināta pakalpojuma nodrošināšana. 
Piemēram, Rīgas pašvaldībā centri personām ar demenci un garīga rakstura traucējumiem, kā arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem būs atvērti. 

FOTO: Shutterstock.com