Informēs par Latvijas Goda ģimenes apliecības "Ģimenes karte 3+" daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmu 2016.gadam

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Š.g. 21.decembrī plkst.11.00 Labklājības ministrijā notiks preses konference ar mērķi informēt par “Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”" – pirmās valsts veidotās atbalsta sistēmas daudzbērnu ģimenēm, nākotnes iecerēm. 

Kopš valsts atbalsta programmas pilotprojekta uzsākšanas “Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”” saņēmuši vairāk kā 13 000 daudzbērnu ģimeņu vecāku. 2015.gada decembrī noslēdzas pilotprojekts, kas ilga trīs gadus. Atbalsta programmas ieviešanu turpinās Sabiedrības integrācijas fonds, kas veicinās komersantu, pašvaldību un citu personu brīvprātīgu iesaistīšanos atbalsta sniegšanā daudzbērnu ģimenēm, kā arī informēs sabiedrību par atbalstu tām. 

Preses konferencē piedalīsies:

  • Aija Bauere - Sabiedrības integrācijas fonda direktore, informēs par “Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”atbalsta programmas mērķiem un veidu, kā daudzbērnu ģimenes turpinās saņemt kartes un izmantot privilēģijas;
  • Līvija LiepiņaLabklājības ministrija, par daudzbērnu ģimenes definīcijas paplašināšanu Bērnu tiesību aizsardzības likumā;
  • Mudīte Krūmiņa - Hannu Pro, par pilotprojekta rezultātiem;
  • Leonīds Mucenieks - Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības valdes priekšsēdētājs - par daudzbērnu ģimeņu situāciju Latvijā;
  • Sandija Salaka - Māmiņu Klubs, par “3+ Ģimenes kartes” lietotāju aptaujas rezultātiem;
  • Daudzbērnu ģimeņu pārstāvji.

Preses konference notiks 21.12.2015, no plkst.11.00 - 12,00,  Labklājības ministrijā, Rīgā, Skolas ielā 28, 3.stāvā, konferenču zālē (ieeja no pagalma).

Projekta mājas lapa: www.godagimene.lv

20151217120953-29934.jpg