Ir daudz ģimeņu, kam "grūti savilkt galus kopā"

Autors: Godaģimene.lv, 2014. gada 5. maijs, 00:11:57
Ir daudz ģimeņu, kam "grūti savilkt galus kopā"

Pētījuma gaitā atklājās, ka maz ir tādu daudzbērnu ģimeņu, kam viegli vai samērā viegli izdotos „savilkt galus kopā”. Lielākoties ģimenes ar grūtībām spēj iztikt ar viņu rīcībā esošajiem ienākumiem, lai apmierinātu ģimenes vajadzība.

Kāpēc lielai daļai daudzbērnu vecāku ir grūtības ar iztikšanu?

Atbildēja arī paši vecāki. Vieni par savām prioritātēm minēja maksājumu veikšanu:

„Prioritāte ir īpašuma kredīts, bērnu pusdienas, skolas/dārziņa, kā arī veselības uzturēšanai nepieciešamās lietas. Ar pārējo iet ļoti grūti.” Citi norādīja, ka „ik mēnesi vajadzības ir lielākas, nekā spējam nopelnīt” vai „vienmēr paliek kāds parāds”. Savukārt daži respondenti esošo situāciju skaidroja šādi: „Ekonomējam uz ēdienu, gatavojam tikai mājās, cenšamies pirkt visu pēc iespējas lētāk.”

Visas ar pētījumu saistītās tabulas apskatāmas ŠEIT>> PĒTĪJUMS: Daudzbērnu ģimeņu situācija mūsdienu Latvijā

Arī intervēto ekspertu vidū lielākoties dominē viedoklis, ka daudzbērnu ģimeņu situācija ir salīdzinoši grūta un, ka ģimenes, kas izvēlējušās audzināt vairākus bērnus Latvijā, ir nelabvēlīgākā situācijā, salīdzinot ar citām sociālajām grupām. Tomēr demogrāfe Pārsla Eglīte vērš uzmanību uz to, ka visbiežāk, raksturojot ģimeņu situāciju tiek rēķināts ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli, taču tas, iespējams, nav pats labākais veids, jo ne vienmēr ir vienkārši nodalāma un nošķirama ienākumu daļa attiecībā uz vienu ģimenes locekli. Viņasprāt, daudzbērnu ģimeņu situācija ir sociāli labāka kā daudzām citām grupām, jo viņi ir iemantojuši īstas vērtības, nevis pseidovērtības, un, gadījumi, kad mūsdienās ģimene izvēlas dzemdēt un audzināt vairākus bērnus, apliecina faktu, ka konkrētā ģimene ir nospriedusi, ka to spēj un vēlas darīt, kā rezultātā ģimene acīmredzot ir pārliecināta par to, ka varēs savus bērnus materiāli apgādāt. Izvērtējot konkrēto jautājumu no šāda aspekta, iespējams secināt, ka ģimeņu situācija ir ļoti laba, tikai to nevar fiksēt naudas izteiksmē. Nenoliedzami, ka šīs ģimenes kopumā nevar vērtēt kā ļoti turīgas, jo pelnītāju un ēdāju samērs ir liels, un šis apstāklis ģimeņu situācijas novērtēšanā neapšaubāmi ir jāņem vērā.

AVOTS: Projekts Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu ģimeņu kartes – Goda ģimenes kartes ieviešana

PĒTĪJUMS: Daudzbērnu ģimeņu situācija mūsdienu Latvijā

Godaģimene.lv

Projekta atbalstītājs:

20140425161056-56079.jpg