Kad jālūdz palīdzība sociālajiem dienestiem.. Kāda ir jūsu pieredze?

INGA_DZĒRVE INGA_DZĒRVE

Man pašai šādas pieredzes nav attiecībā uz sociālo dienestu apmeklēšanu, bet zinu, ka nekad neko nevar zināt, un ne jau vienmēr turp dodas izmisumā, bet dažkārt tāpēc, ka tā ir iespēja izmantot to, kas pienākas. Un kāpēc lai to nedarītu?

Bet tad tajā visā, cik vien dzirdēts nostāstos, var saskatīt bezgala daudz birokrātiskā absurda.

Tā lūk, kādā daudzbērnu ģimenē vecāki paļaujoties uz apkārtējo aicinājumu devušies uz sociālo dienestu, kur viņiem maznodrošinātā statuss atteikts, jo uz vīra vārda bijis reģistrēts patiešām vecs auto, kas ir kustamais īpašums. Diemžēl - statuss nepienācās.

Nākamā sāpe - iestāšanās dzīvokļa rindā. Tajā var iestāties tie, kam ir šis te maznodrošinātā statuss. Kam šos statusus pamatā piešķir vispār? Kādi ir jūsu novērojumi?

Arī mēs, vairāku bērnu mammas, saprotam, ka ne jau valstij ir jāuztur mūsu bērni, bet krīzes situācijas, kad nepieciešams kaut neliels atbalsts no pašvaldības un valsts, var ienākt katrā ģimenē, neatkarīgi no bērnu skaita. Un vai tiešām tad mēs šo atbalstu saņemam?

Kā vispār iegūt maznodrošinātā statusu/trūcīgā statusu?

1. Jāvēršas savas pašvaldības (kur esat deklarēti) soc.dienestā, kur jāraksta iesniegums un jādeklarē savi ienākumi, kā arī piederošā manta. Strādājošiem var prasīt arī darba algas izziņu par pēdējiem 3 mēnešiem. Nestrādājošiem  - NVA izziņa un VSAA izziņa par to, vai saņemat/nesaņemat bezdarbnieka pabalstu.

2. Jums var lūgt arī īpašuma zemesgrāmatu, ja dzīvojat savā īpašumā un arī īres, komunālo maksājumu pēdējās nomaksātās kvītis - izrakstus no bankas. 

3. Savā deklarācijā jāuzrāda ienākumi: ienākumi no algotā darba, pabalsti, atlīdzības, pensijas, stipendijas, uzturlīdzekļi, cita veida materiālais atbalsts, ienākumi, piemēram, no kāda īpašuma pārdošanas, kas gūti pēdējā gada laikā. Ienākumi ir tie, kas veidojas PĒC nodokļu nomaksas!

Cik lieliem jābūt ienākumiem, lai saņemtu augstākminēto statusu?

Vēl pagājušajā gadā, kad viss tika rēķināts latos, ienākumi pēc MK noteikumiem nedrīkstēja pārsniegt vidēji 90LS mēnesī uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā.  Tas ir valsts noteiktais apmērs, kas katrā pašvaldībā var atšķirties.

Kas statusa prasītājam drīkst piederēt?

1. Nekustamais īpašums vai tā daļa, kur esat deklarējis dzīvesvietu un dzīvojat jūs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar jums;

2. Bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;

3. Dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī cita manta un priekšmeti, kas pieder jums un pārējām personām, kurām ir kopīga saimniecība ar jums.

Ja runājam par auto, MK noteikumos nekur nav minēts, ka mašīna kā īpašums statusa prasītājiem var piederēt, bet tā kā katra pašvaldība var izstrādāt savus noteikumus attiecībā uz maznodrošinātā/trūcīgā statusa iegūšanu, tad ir pašvaldības, kas nepieļauj faktu, ka ģimenei, statusa prasītājam pieder auto. Līdzīgi arī ar kredītsaistībām. Ir pašvaldības, kurās statusa pieprasītājam var būt kredītsaistības, un ir, kuras šādu praksi neatbalsta.

Kāda ir jūsu pieredze?

Inga