Ko tu zini par atbalstu daudzbērnu ģimenēm SAVĀ pilsētā, rajonā?

INGA_DZĒRVE INGA_DZĒRVE

Tā kā es dzīvoju Tukumā, man, protams, paši, paši aktuālākie ir Tukuma novada "piedāvājumi" daudzbērnu ģimenēm. Bet bieži sanāk izbraukt arī uz citām pilsētām, par kurām arī gribas būt informētai. Kā jūsu dzīvesvieta atbalsta daudzbērnu ģimenes?

Man šķiet, ka informācija no pašvaldībām ir visai skopa, un vismaz, Tukuma novada mājaslapā, informācija ir ievietota ne katram tās meklētājam pieejamā vietā.

Kaut kur lapas vidusdaļā, maziem burtiņiem, lapas labajā pusē..

20140314152826-70769.jpg

Bet, ja reiz šī informācija ir atrasta:

 • pabalsts par katru novadā deklarēto jaundzimušo - 200 eiro, neatkarīgi no tā, cik ilgi ģimene dzīvo Tukuma novadā
 • Reģistrējot bērna dzimšanu Tukuma novada pašvaldībā, vecāki no pašvaldības dāvanā saņem grāmatu „Mūsu bērns”

 • Aukles pakalpojuma nodrošināšana bērnam (vecumā no 1,5-5 gadiem), kuram nav nodrošināta vieta pirmsskolas izglītības iestādē (mēnesī - pašvaldības līdzfinansējums 85 euro par bērnu, valsts atbalsts 142,29 euro). Pie tam, jāpačukst, ka 2014.gadam piešķirts šim mērķim vairāk naudiņas.

 • Veicināt izglītības procesa pieejamību visiem pašvaldības bērniem un jauniešiem, mācību līdzekļu pieejamību:

  -       pirmsskolas izglītības iestādēs 14,23 euro katram audzēknim mācību līdzekļu pieejamībai;

   -    izglītības iestādēs katram audzēknim - 14,23 euro mācību līdzekļu pieejamībai
 • ārpuspilsētas dzīvojošajiem vispārējās izglītības iestāžu skolēniem izdevumu par braukšanu ar sabiedrisko transportu, braucot no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, kompensāciju 100 % apmērā. Savukārt, tiem, kas izmanto pilsētas transportu pilsētas robežās, šī kompensācija ir 80%

 • arī ēdināšana pamatskolas pirmajās 3 klasēs ir daļēji apmaksāta. Pirmsskolas izglītības iestādēs tie ir 0,43 euro par bērnu dienā, kas ir pašvaldības līdzfinansējums.
 • 75% no ēdināšanas izmaksām pašvaldība sedz tieši daudzbērnu ģimenēm
 • visiem pirmklasniekiem, skolas gaitas uzsākot, pašvaldība apņemas sagādāt dāvanu.
 • trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm tiek piešķirts pabalsts skolas piederumu iegādei
 • tiek segti transporta izdevumi 14.23euro apmērā mācību ekskursijām uz vienu skolēnu
 • tiek nodrošināts viens bezmaksas kultūras pasākums
 • ir atbalsts trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm profesionālās ievirzes programmās (tiesa, nav norādīts, kas ir šis atbalsts)
 • nodrošināts tiek nodokļu atvieglojums trūcīgajām, maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm 50% apmērā (nekustamā īpašuma nodokļa atlaide)

Kur un kā jūs uzzinat par daudzbērnu ģimeņu atbalstu savā dzīvesvietā?

Topošā māmiņa Inga