LABAS ZIŅAS: Maza dāvana mazajam pirmklasniekam Brocēnos!

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Labas ziņas no Brocēniem! Lai katram bērnam prieks un gandarījums par uzsāktajām skolas gaitām!

Veiksmīgu mācību gadu!

Godaģimene.lv