Latvijā veikts pētījums par daudzbērnu ģimenēm

Autors: Godaģimene.lv, 2014. gada 28. aprīlis, 09:46:45
Latvijā veikts pētījums par daudzbērnu ģimenēm

Pētījums "Daudzbērnu ģimeņu situācija mūsdienu Latvijā", tapis projekta „Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu ģimeņu apliecības – Goda ģimenes kartes ieviešana” vajadzībām. Šī projekta ietvaros viena no paredzētajām aktivitātēm bija daudzbērnu ģimeņu situācijas izpēte par viņu galvenajām problēmām, vajadzībām, esošo un nepieciešamo atbalstu. Pētījuma vadītāja: Sandija Salaka.

Pateicoties daudzbērnu ģimeņu vecākiem un viņu dalībai aptaujās bija iespējams konstatēt, ka respondentu komentāri atsedz daudz plašāku tēmu un problēmu loku ne tikai saistībā ar daudzbērnu ģimeņu, bet arī ar sabiedrībā kopumā aktuālajiem jautājumiem.

Lai iegūtu datus, kas attiecināmi uz mērķa grupu - daudzbērnu ģimenēm – visas Latvijas mērogā, izlases veidošanā tika izmantoti arī VSAA dati par uzskaitē esošo ģimenes valsts pabalstu saņēmēju un bērnu, par kuriem piešķirts pabalsts, skaits sadalījumā pēc pabalsta saņēmēja kopējā bērnu skaita 2013. gada maijā un jūnijā.

Aptaujās un pētījumā kopumā piedalījās ģimenes ar vismaz 3 bērniem no dažādiem Latvijas reģioniem, kā arī ģimenes ar dažādiem ienākumu līmeņiem un gan latviski, gan krieviski runājošie daudzbērnu ģimeņu pārstāvji.

Aptaujas datu vākšana īstenota laika posmā no 2013.gada 26.jūlija līdz 19.augustam latviešu un krievu valodās.

Konkrēto aptaujas vienību atlase nodrošināta, izmantojot šādas datu kopas:

 „Māmiņu kluba” un „Мамин Клуб” reģistrēto lietotāju datu bāzes (filtrējot pēc bērnu skaita un izsūtot personīgu aicinājumu piedalīties aptaujā reģistrētos lietotājus ar trīs un vairāk bērniem);

 Organizācijas „Nākotnes fonds” rīcībā esošo daudzbērnu vecāku kontaktus;

 Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības vecāku kontaktus;

 Asociācijas „Ģimene” biedru organizāciju, kas strādā ar daudzbērnu ģimenēm kontaktus.

Papildus  minētajām  datu  kopām  izmantoti  arī  citi  paņēmieni  daudzbērnu  ģimeņu

sasniegšanai un respondentu atlasei: (1) saite uz tiešsaistes anketu publicēta interneta portālos, kas orientēti uz ģimenēm un bērnu audzināšanu: maminuklubs.lv, maminklub.lv, sieviesuklubs.lv, calis.lv, TVnet.lv Sieviešu sadaļu, draugiem.lv, Facebook, Twitter u.c.

Lai iegūtu problēmas padziļinātu analīzi un vērtējumu par atbalsta sistēmas nepieciešamību un piemērotākajiem atbalsta mehānismiem, pētījuma gaitā papildus aptaujai tika veiktas arī intervijas ar ekspertiem par daudzbērnu ģimeņu situāciju un atbalsta sistēmas pilnveides nepieciešamību.

Intervijas veiktas ar šādiem dažādu jomu un institūciju  pārstāvjiem:

-          LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Līvija Liepiņa un direktores vietniece Linda Liepa

-          Latvijas  daudzbērnu  ģimeņu  biedrību  apvienības  valdes  priekšsēdētājs  Leonīds Mucenieks

-          Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) sociālo lietu eksperts Pēteri Leiškalns

-          Demogrāfs Ilmārs Mežs

-          Demogrāfe, Tautas ataudzes jautājumu pētniece Pārsla Eglīte

-          Ģimenes jautājumu pētniece, ģeogrāfe Ieva Marga Markausa

-          Bērnu  interešu  aizstāvības  speciāliste  “SOS  Bērnu  ciematu  asociācijas”  pārstāve Kristīne  Veispale

-          Ģimeņu finansiālās situācijas pētniece, “Swedbank” privātpersonu finanšu institūta direktore Ieva Use-Cimmermane

Drīzumā iepazīstināsim ar pētījuma rezultātiem!

Bet nu sakām paldies visiem, kas piedalījās pētījuma veikšanā: gan projektā iesaistītajiem vecākiem, gan dažādu jomu un institūciju pārstāvjiem!

AVOTS: Projekts Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu ģimeņu kartes – Goda ģimenes kartes ieviešana

PĒTĪJUMS: Daudzbērnu ģimeņu situācija mūsdienu Latvijā

Godaģimene.lv

Projekta atbalstītājs:

20140425161056-56079.jpg