Kā jums gāja Lielajā Talkā?

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Šajā nedēļas nogalē Latvija nebija vienīgā valsts, kuras iedzīvotāji devās sakopt apkārtējo vidi – talkas norisinājušas arī Lietuvā, Ukrainā, Grieķijā un Kiprā.

Vislielākais talkotāju skaits bijis Ukrainā, kur kopumā talkā piedalījušies 400 tūkstoši iedzīvotāju,

tajā skaitā talkā aktīvi piedalījusies arī Ukrainas prezidenta sieva. Savukārt kaimiņos – Lietuvā – aizvadītajā sestdienā čakli savas valsts labā strādājuši 250 tūkstoši iedzīvotāju, bet Kipra ziņo par 9500 talkas dalībniekiem. Vēl nedēļu iepriekš Čehija savā talkā pulcēja 30 tūkstošus cilvēku.

Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja saka: «Paldies visiem brīnišķīgajiem Latvijas iedzīvotājiem, kas sestdien pielika roku, lai šī gada Lielā Talka veiksmīgi izdotos. Ceru, ka mēs turpināsim talkot arī ikdienā – gan apziņā, gan tikumos un paradumos. Aicinu nākamajā gadā atrast sevī sacensību garu un censties pārspēt Lietuvu aktivitātes ziņa, vai vēl labāk – tiekties uz Ukrainas šogad uzstādīto mērķi. Jo vairāk cilvēku iesaistīsies, jo reālāk būs sasniegt mūsu nosprausto mērķi – Latviju tās simtgadē padarīt par tīrāko un zaļāko valsti pasaulē!»

Lai arī Lielā Talka šogad ir noslēgusies, ikviens, kas ir pamanījis kādu piesārņotu vietu, tiek aicināts to atzīmēt mājas lapā www.talkas.lv atrodamajā Piesārņoto vietu kartē. Arī pēc talkas ikviens tiek aicināts domāt par apkārtējo vidi un nemēslot, lai izzustu tādas vietas, kurās atkritumi jāvāc katru gadu no jauna.

Savu atbalstu Latvijas mērķim kļūt par zaļāko valsti iespējams parādīt, arī piedaloties «Zaļajā referendumā». Tā ietvaros ikviens, ieejot mājas lapas www.talkas.lv sadaļā «Zaļais referendums», var apliecināt savu gribu Latviju veidot kā «zaļu», veselīgu un ekoloģisku valsti.

www.talkas.lv

Kā jums gāja Lielajā talkā 2015? Kur talkojāt?

Godaģimene.lv