LM uzsāks vērienīgu informatīvo kampaņu ģimeniskas vides nodrošināšanai bērniem

Autors: Godaģimene.lv, 2015. gada 29. septembris, 08:59:22
LM uzsāks vērienīgu informatīvo kampaņu ģimeniskas vides nodrošināšanai bērniem
Kā panāksim, ka vismaz 60% bez vecāku gādības palikušu bērnu turpmāk dzīvos ģimeniskā vidē? Kā samazināsim bērnu skaitu bērnu namos? Kāda loma un funkcijas ir bāriņtiesām? Kā plānots stiprināt bāriņtiesu darbu un veicināt darbinieku profesionalitāti? Kā ar informatīvās kampaņas starpniecību mazināsim mītus un stereotipus sabiedrībā gan par bāriņtiesu darbu, gan ārpusģimenes aprūpi?
 
Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes varēs rast preses konferencē, kas norisināsies 30. septembrī plkst. 12.00 Labklājības ministrijas 6. stāva zālē Rīgā, Skolas ielā 28.
 
Preses konferencē piedalīsies kampaņas patrons, labklājības ministrs ULDIS AUGULIS, informatīvās kampaņas labas gribas vēstnieks, kontrtenors SERGEJS JĒGERS, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas direktore LAILA RIEKSTA-RIEKSTIŅA un Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas vadītāja BAIBA MELDERE.
 
Mēs esam pārliecināti, ka bērnam ir jāuzaug un jāveido stabils nākotnes pamats tieši ģimenē. Lai sekmētu veiksmīgu ārpusģimenes aprūpes attīstību, liela loma un nozīme ir bāriņtiesām, kuras īsteno un nodrošina to, lai bērns satiktos ar saviem vecākiem vai saņemtu sev vispiemērotāko aprūpi un bērna tiesību ievērošanu.
 
Tāpēc LM īstenos īpašu informatīvo kampaņu vairāku gadu garumā, lai skaidrotu gan bāriņtiesu lomu ārpusģimenes aprūpes kontekstā, gan veicinātu bez vecāku gādības palikušu bērnu iespējas uzaugt ģimenē. Viens no LM īstenotās kampaņas mērķiem arī ir kliedēt mītus par bāriņtiesām kā tikai represīvu institūciju un veicināt sabiedrības izpratni par to kā iestādi, kur iespējams saņemt profesionālu un konfidenciālu palīdzību, padomu.
 
Preses konferences laikā demonstrēsim sociālās reklāmas videoklipus, kā arī žurnālistus iepazīstināsim ar citām LM veiktajām aktivitātēm bērnu ārpusģimenes aprūpes sekmēšanai un bērnu tiesību nodrošināšanai.
 
 


Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane, Labklājības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, [email protected]