Mazāks ceļa nodoklis daudzbērnu ģimenēm

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgu bērnu, nākamgad būs jāmaksā mazāks ceļa nodoklis. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā paredzētas vēl citas būtiskas pārmaiņas, kas stāsies spēkā nākamā gada 1. janvārī.

Personai, kurai pašai vai kopā ar laulāto vai kuras laulātajam apgādībā ir trīs vai vairāk nepilngadīgu bērnu, ceļa nodoklis nākamgad būs jāmaksā tikai 50% apmērā. Atlaidi persona saņems par vienu īpašumā, turējumā vai valdījumā esošu transportlīdzekli, ja tas reģistrēts kā vieglais pasažieru vai pašlietojuma transportlīdzeklis, kravas transporta kaste vai furgons, kurā ir vairāk nekā četras sēdvietas, pasažieru autobuss līdz 16 vietām, kā arī vieglais kravas vai speciālais dzīvojamais autobuss.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par vieglo transportlīdzekli turpmāk nebūs jāmaksā arī personai, kuras apgādībā ir bērns invalīds, kam nav pārvietošanās traucējumu. Līdz šim tāda iespēja bija ģimenei, kurā ir bērns invalīds ar kustību traucējumiem. Tāpat no ceļa nodokļa būs atbrīvoti III grupas invalīdi, kam īpašumā, valdījumā vai turējumā ir viens vieglais automobilis, motocikls, tricikls vai kvadracikls.

Grozījumi paredz, ka no nodokļa uz laiku varēs atbrīvot personu, kuras automašīna nozagta ārzemēs, taču tas būs jāapliecina ar ārvalsts kompetentas iestādes izdotu dokumentu par zādzības faktu.

Informē: LA.lv