Par apliecību “Goda ģimene” aktuālo izgatavošanas termiņu

Autors: Godaģimene.lv, 2022. gada 28. janvāris, 14:40:59
Par apliecību “Goda ģimene” aktuālo izgatavošanas termiņu

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) informē, ka iepriekš neparedzētu tehnisku iemeslu dēļ 2021. gada nogalē un šī gada sākumā pieteikto apliecību fiziskai izgatavošanai un piegādei to īpašniekiem būs nepieciešams ilgāks laiks nekā ierasts. 

SIF atvainojas par sagādātajām neērtībām ikvienam apliecības saņēmējam un aicina ar izpratni izturēties pret radušos situāciju, jo tā izveidojusies no SIF neatkarīgu iemeslu dēļ. Tāpat SIF informē, ka visi iesniegumi par apliecību saņemšanu ir izskatīti, bet “Goda ģimenes” apliecības to īpašniekiem tiks piegādātas tiklīdz tas būs iespējams. 

Apliecība “Goda ģimene” ir valsts veidota atbalsta programma: 

  • daudzbērnu ģimenēm, kuras aprūpē trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 

  • ģimenēm, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte.