Pašvaldības policija atgādina: Sāksim skolas gaitas droši

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Līdz ar jaunā mācību gada sākumu Valmieras pilsētas pašvaldības policija aicina iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem, pievēršot pastiprinātu uzmanību bērnu un jauniešu drošībai.

Atgriežoties no atpūtas laukos, bērni atkal piepildīs pilsētas ielas un pagalmus. Iespējams, pa vasaru esam kļuvuši izklaidīgāki un neuzmanīgāki, tādēļ lūgums vecākiem ar bērniem pārrunāt ceļu satiksmes drošības jautājumus gan gājēju, gan velosipēdistu un motorolleru vadītāju lomās:

  • ielu nešķērsot pie luksofora sarkanā aizliedzošā signāla;
  • ielu šķērsot tikai tam paredzētās vietās – uz gājēju pārejām un regulējamos krustojumos;
  • šķērsojot ielu, vispirms paskatīties pa kreisi, tad – pa labi;
  • nebūt izklaidīgiem un pārgalvīgiem, nešķērsot ielu tuvu braucošām automašīnām. Gājējam ir vieglāk apstāties, nekā automašīnai.

Velosipēdu vadītājiem atļauts pārvietoties pa ietvi tikai tad, ja tas netraucē gājējus. Ja uz ietves iekārtota speciāla josla velosipēdu vadītājiem, jābrauc tikai pa to, nekādā gadījumā neizmantojot brauktuvi. Velosipēdiem diennakts tumšajā laikā jābūt aprīkotiem ar atstarotājiem. Priekšpusē atstarotājam jābūt pelēkā, aizmugurē – sarkanā krāsā. Var būt arī signāllukturi atbilstošās krāsās.

Atgādināsim bērniem par pieklājīgu un drošu uzvedību daudzdzīvokļu māju pagalmos, lai ar savu uzvedību neradītu neērtības māju iedzīvotājiem, nebojātu apstādījumus un infrastruktūru. 

Arī dažādās bērnu un jauniešu pulcēšanās vietās jāievēro iekšējās kārtības noteikumi. Piemēram, sportojot skeitparkā, jālieto aizsargķiveres un aizsargelementi, lai pasargātu sevi no traumām. Daliņu pludmalē aizliegts lietot alkoholiskus dzērienus, ievest suņus, piemēslot apkārtni un smēķēt. Drošība un instruktora norādījumi jāievēro arī jaunatklātajā Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parka takā kokos. 

Tā kā laikapstākļi vēl ir gana silti, uzmanība jāpievērš arī drošībai pie ūdeņiem. Atpūšoties pie ūdenstilpēm, bērnus nevajadzētu atstāt bez uzraudzības un ļaut vieniem pašiem bez pieaugušo klātbūtnes iet peldēties. Jauniešiem iesakām nebūt pārgalvīgiem.

Lai nodrošinātos, vecākiem jābūt informētiem par sava bērna draugiem, piefiksējot draugu tālruņu numurus, viņu māju adreses. Mazus bērnus ārpus skolas nedrīkst atstāt vienus bez uzraudzības – vecākiem ir jāseko līdzi, ko viņu bērni pēc skolas dara. Arī jauniešiem, kuri vēl nav sasnieguši 16 gadu vecumu, bez pieaugušo uzraudzības atrasties uz ielas pēc plkst.22 ir aizliegts. 

Vecāko klašu skolēniem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, jāatceras, ka viņiem aizliegts smēķēt un lietot alkoholiskus dzērienus.

Vienmēr atgādiniet saviem bērniem par piesardzību arī sabiedriskās vietās – lai bērni ir uzmanīgi, sargā savas mantas, mobilos telefonus, naudas makus, vienmēr pieslēdz savu velosipēdu gan pie skolām, gan citviet. Tāpat vecākiem vajadzētu pārrunāt ar bērniem uzvedību ārkārtas situācijās – uz kādiem tālruņa numuriem zvanīt ugunsgrēka, zādzības, nepieciešamas medicīniskās palīdzības, slīkšanas un citos gadījumos.