Pētījumā aicinām piedalīties Jaunjelgavas, Neretas un Viesītes novadā dzīvojošās ģimenes!

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Katras pašvaldības uzdevums ir veidot pārdomātu ģimenes atbalsta politiku, ar mērķi veicināt ģimeņu nodibināšanu, labklājību un kopumā uzlabot demogrāfisko situāciju.

Cik svarīga Jums ir pašvaldības atbalsta politika ģimenei ar bērniem un vai izjūtat atbalstu no savas pašvaldības?

Lūdzam Jūs aizpildīt aptaujas anketu, lai uz šī pētījuma pamata dotu priekšlikumus pašvaldībām par to, kas atbalsta politikā būtu jāuzlabo, kāds atbalsts jāsniedz, lai novadā būtu vairāk jaunu, laimīgu un kuplu ģimeņu.

Pētījumā aicinām piedalīties Jaunjelgavas, Neretas un Viesītes novadā dzīvojošās ģimenes, kuras dzīvo reģistrētā vai nereģistrētā kopdzīvē ar vienu vai vairākiem nepilngadīgiem bērniem.

JAUNJELGAVAS NOVADS

20150429081815-83004.jpg


VIESĪTES NOVADS

20150429161550-88210.jpgNERETAS NOVADS

20150429081931-96358.jpg