Skolēnu uzvedība skolā kļūst arvien traucējošā. Skolotājiem jāmācās pazīt problēmas

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Viedoklim, ka skolēnu uzvedība skolā pēdējos gados kļūst arvien traucējošā, piekrīt raidījuma Ģimenes studijā viesi, atzīstot, ka to norāda ne tikai pedagogi, bet arī vecāki un sabiedrība kopumā.

Pēdējos gados aizvien vairāk runā par bērnu uzvedības problēmām. Skolotāji stāsta, ka apmēram 14 procentiem skolēnu ir uzvedības un emocionālās problēmas un visbiežāk tieši šiem skolēniem ir arī zemāki mācību sasniegumi. Vai skolā to ievēro un skolas personāls zina, kā palīdzēt? Savukārt vairākās Latvijas skolās četrus gadus darbojās Atbalsta programma pozitīvai uzvedībai jeb APU, kas ietver skaidru un vienotu noteikumu formulēšanu skolā, pozitīvas uzvedības mācīšanu, iedrošināšanu un atbalstīšanu ikdienā. Kā praktiski pielieto šo programmu, vai tā palīdz samazināt problemātisko uzvedības gadījumu skaitu skolā, veidojot labvēlīgāku un efektīvāku mācību vidi? Pieredzes stāsti Ģimenes studijā. Raidījuma LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore Linda Daniela un LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore Dita Nīmante, skolas psihologs un pētnieks Edmunds Vanags, Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskolas direktora vietniece Ieva Zdanovska un Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas sociālā pedagoģe Arita Berga.

LR1 "Ģimenes studijas" 26.novembra raidījums ŠEIT>>

20150223172919-37533.jpgKāds ir jūsu skatījums uz šo?

Godaģimene.lv