Tikumības audzināšanas administratīvie regulējumi un vārda brīvība skolā

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Grozījumi nebija vajadzīgi, tie ir traucējošs mehānisms, kam seko aizliegumi, neizvērtējot situācju un nediskutējot par radušos situāciju; izmaiņas bija nepieciešamas, jo vajadzīgs skaidrs rāmis, ko uzskatām par tikumīgu un augšup ceļošu, ko par degradējošu, tik atšķirīgi viedokļi par grozījumiem Izglītības likumā, kas paredz skolās nodrošināt Satversmes vērtībām atbilstošu tikumisko audzināšanu izskan raidījumā Ģimenes studija.

Ko sabiedrība domā par tikumiskās audzināšanas jaunajām "vadlīnijām" un to nepieciešamību skolās? Vairākas sabiedriskās organizācijas vēlas palīdzēt tās izstrādāt. Kādas idejas gatavi ierosināt eksperti un cik plaši un kritiski sabiedrībai tās būtu jāizdiskutē un jāakceptē? Gimenes studijā diskutē skolotāji un vecāki: latviešu valodas skolotāja Doma kora skolā, dzejniece, filozofe Iveta Šimkus, juriste Dace Kavasa, Latvijas pārstāve Eiropas Cilvēktiesību institūta ekspertu forumā, asociācijas "Ģimene" valdes priekšsēdētāja Ilona Bremze, Latvijas Vecāku foruma pārstāve Daina Tupule un Latvijas pedagogu domes valdes priekšsēdētājs, LU docents Andrejs Mūrnieks. ierakstā uzklausām arī skolēnu viedokli.

Grozījumus izglītības likumā Saeima pieņēma jau jūnijā. Toreiz tika arī lemts, ka valdībai jāizstrādā sava veida tikumiskās audzināšanas vadlīnijas. Atbildīgā par valdīniju izstrādi ir Izglītības un zinātnes ministrija. Interesi par pilsonisko iniciatīvu piedalīties tiesību aktu izstrādē ir izrādījušas vairākas sabiedriskās organizācijas. Ilona Bremze atzīst, ka darba grupai jāvienojas, kas ir tikumīgs, ko gribētu mūsu jauniešiem. Andrejs Mūrnieks norāda, ka pietiktu, ja apkopotu visas likumu normas, kas attiecas uz publisko telpu un izvērtētu, kas no attiecas uz skolu. Daina Tupele bilst, ka jāatrod rāmis, kā skolotāji var funkcionēt un sadarboties ar vecākiem, lai risinātu ikdienā šos jautājumus. Tikumības definīciju noteikt ir neiespējami.

LR1 "Ģimenes studijas" 12.oktobra raidījums ŠEIT>>

20150223172919-37533.jpgKādas ir jūsu domas, viedoklis par šo tēmu?

Godaģimene.lv