Topošajā Liepājas futbola sporta skolā būs nozīmīgas atlaides daudzbērnu ģimeņu bērniem

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Pēc ievērojamām diskusijām šodien, 29.oktobrī, Liepājas pilsētas domes Finanšu komitejā deputāti atbalstīja plānu par futbola sporta skolas izveidi Liepājā, portāls uzzināja Finanšu komitejas sēdē.

Kā skaidro  pilsētas pašvaldībā, lēmums nepieciešams, lai saskaņā ar Liepājas pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 1.oktobra lēmumu “Par futbola sporta skolas izvedi Liepājā” uzsāktu futbola skolas izveidei nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu.

Nepieciešams Liepājas pilsētas domes lēmums par sporta skolas dibināšanu, nepieciešams apstiprināt direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikumu, apstiprināt jaundibināmās futbola sporta skolas nolikumu, izdarīt grozījumus Liepājas Sporta spēļu skolas nolikumā, dzēšot no tā futbola programmas realizāciju.

Veicot analīzi par futbola sporta veida attīstības iespējamo ietekmi uz pilsētas sociāli ekonomisko attīstību, kā viena no būtiskākajām lietām ir bērnu un jauniešu futbola sistēmas pilnveidošana, kas nodrošinās iesaistīto bērnu un jauniešu skaita palielinājumu futbola sporta veidā. Bērniem un jauniešiem tiks nodrošinātas plašākas iespējas futbola sporta spēli izvēlēties ne tikai par augsta sasnieguma sporta veidu, bet arī aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju, izvēloties futbolu, kā savu sporta spēli.

Pieaugot meistarības un augstu sasniegumu futbolam tiek plānots palielināt starptautisko sacensību un nometņu skaita pieaugumu, kas nodrošinās lielāku pilsētas apkalpojošā sektora pakalpojumu izmantošanu.

Pamatojoties uz FIFA un UEFA izstrādātajām jaunatnes futbola attīstības un finansiālās kompensācijas sistēmām, Liepājas jaunatnes futbola darbības modelis var tikt veidots kā augsta līmeņa Eiropas jaunatnes Futbola akadēmijas principiem atbilstošs modelis. Šāds darbības modelis ilgtermiņā var nest finansiālos ieguvumus Liepājas bērnu un jauniešu futbola attīstībai, atslogojot pašvaldības budžetu.

Liepājas futbola skolas izveidei daļēji līdzekļi tiek nodrošināti atdalot programmai paredzētos līdzekļus no Liepājas Sporta spēļu skolas, piemēram, treneru atalgojumu, tiešos futbola programmas realizācijas līdzekļus (transporta pakalpojumus, inventāra u.c. nodrošināšanu).

Futbola programmas realizācijai futbola skolā papildus būs nepieciešami līdzekļi no pilsētas budžeta administrācijas atalgojumam, datoru iegādei, atbilstošas lietvedības sistēmas izveidošanai nepieciešamās kancelejas preces. Nepieciešami līdzekļi interneta, telekomunikāciju un citu pakalpojumu sniedzēju izdevumu segšanai.

Sporta pārvalde kopā ar Liepājas Sporta spēļu skolu sagatavos nepieciešamos aprēķinus līdzekļu nodošanai Liepājas futbola skolai 2016.gada budžetā, sagatavos Liepājas futbola skolas 2016.gada budžeta projektu. Sporta pārvalde sagatavos Liepājas futbola sporta  skolas nolikuma projektu, Liepājas Sporta spēļu skolas nolikuma grozījumus.

Tāpat finanšu komitejā deputāti atbalstīja grozījumus Liepājas pilsētas domes 2011.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos "Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas”.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek iekasēta līdzfinansējuma maksa par izglītības ieguvi Liepājas pilsētas domes dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs.

Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā tiek noteikts līdzfinansējums un piemērots daļējs vai pilnīgs atbrīvojums no vecāku līdzfinansējuma maksas.

Kā skaidro Sporta pārvaldes vadītājs Artis Lagzdiņš, ievērojamas atlaides grozījumi saistošajos noteikumos paredz bērniem no daudzbērnu ģimenēm. Proti, apmeklējot nodarbības sporta skolā pirmajam bērnam no daudzbērnu ģimenes paredzēta atlaide 30% apmērā, otrajam – 50% apmērā, bet trešajam un nākamajiem – 70% apmērā.

Autors: liepajniekiem.lv