Uzņēmumi aicina cits citu: Atbalstīsim Goda ģimenes!

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Arvien vairāk Latvijas uzņēmumu iesaistās  “3+ Ģimenes kartes” projektā, kurā dot savu artavu ir aicināti arī tūrismā strādājošie.

“3+ Ģimenes  karšu” sākums meklējams 2012. gadā, kad Saeimas Budžeta un finanšu komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisijas sēdē tika konceptuāli atbalstīta ideja par īpaša goda izrādīšanu kuplām ģimenēm. Apzinoties, cik nozīmīgs Latvijas saspringtajā demogrāfiskajā situācijā ir katrs jaundzimušais, tika nolemts, ka daudzbērnu ģimenēm tiks ieviestas Goda ģimenes apliecības.

Vērtīgā iecere pamazām tiek īstenota. Lai Goda ģimeņu apliecībām būtu praktiska vērtība, tās ir izstrādātas atlaižu un privilēģiju kartes veidā – “3+ Ģimenes karte”.

“3+ Ģimenes kartes” izsniedz kopš 2014. gada rudens, un nepilna gada laikā tās saņēmušas 11 245 personas.

Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karti” ir tiesības saņemt ikvienai Latvijas Republikā dzīvesvietu deklarējušai personai  (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam, kam ir trīs un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē iekļauti bērni). Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” ir valsts veidota atbalsta sistēma daudzbērnu ģimenēm, kuras īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi.  

Goda ģimenes projekta attīstības gaitā nepārtraukti risinās pārrunas ar potenciālajiem projekta atbalstītājiem – gan privātajiem uzņēmumiem, paplašinot to loku, kuri sniedz atlaides Goda ģimenes apliecību turētājiem, gan valsts un pašvaldību iestādēm un kapitālsabiedrībām. Šobrīd “3+ Ģimenes kartes” projektā ir iesaistījušies vairāk nekā 130 uzņēmumi, un to skaits arvien pieaug, aptverot dažādas nozares.

Saeimas deputāti aicina projektu atbalstīt arī tūrisma nozarē strādājošos un, iesaistoties tajā, paredzēt kuplām ģimenēm dažādas atlaides - muzejos, izstāžu zālēs, atpūtas parkos u. c. Kuplu ģimeņu rokās ir mūsu tautas nākotne. Būsim atsaucīgi un meklēsim iespējas, kā paiet pretim, lai arī kuplas ģimenes varētu ceļot, apmeklēt tūrisma galamērķus un dažādus sarīkojumus.  

Sagatavojusi Inta Briede, TAVA (www.tava.gov.lv; www.latvia.travel) sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. ; [email protected]

Ja arī tu zini uzņēmumu, kurš varētu sadarboties ar Ģimenes karti 3+, iesaki!

Godaģimene.lv