Vai daudzbērnu ģimenē var izaudzināt talantīgus bērnus?

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Nereti dzirdams viedoklis, ka sniegt pilnvērtīgu izglītību, attīstīt neordināru personību, sniegt radošās iespējas var tikai vienam, maksimāli - diviem bērniem, jo tam vajadzīgs daudz spēka un arī finanšu. Attiecīgi, jo vairāk bērnu - jo mazāk viņiem katram uzmanības, un mazāk arī finanšu, ko var veltīt katra bērna attīstībai un apmācībai. Tas, savukārt, negatīvi ietekmē bērna nākotni.

Vai tiešām tikai vienam bērnam ģimenē ir iespēja kļūt par atpazīstamu rakstnieku, mākslinieku, uzņēmēju, zinātnieku? Mēģināsim tikt skaidrībā aplūkojot dažu pasaulē atpazīstamu cilvēku biogrāfijas!

Александр Сергеевич Пушкин

Aleksandrs Sergejevičs Puškins izaudzis ģimenē, kurā bija četri bērni, un diženais dzejnieks pasaulē nācis kā otrais bērns ģimenē. Vecāki nespēja veltīt bērniem pietiekoši daudz uzmanības. Audzināšana un izglītība priekš tiem laikiem bija gaužām vienkārša. Dzejnieka brālis reiz rakstījis, ka Aleksandram dzeja sākusi patikt ap astoņu gadu vecumu, kad viņš sācis sacerēt franču valodā epigrammas un īsas komēdijas. Bērnu audzināšanā īsti nav bijusi pat krievu valoda, lai gan visi šo dzejnieku zinām kā Krievijas diženo pārstāvi, ģimenē dzirdēta pamatā franču valoda, un tēva bibliotēkā arī pamatā dominēja grāmatas franču valodā. Topošais dzejnieks rakstījis naktīs, kamēr citi guļ, un lasījis vienu grāmatu pēc otras. Un viņu visvairāk iedvesmojusi auklīte Arīna Rodionova.

 

Борис Михайлович Кустодиев

Mākslinieks Boriss Mihailovičs Kustodijevs ģimenē bija ceturtais bērns. Tēvs pasniedza garīgos seminārus, un aizsaulē aizgāja, kad Borisam vēl nebija pat divu gadu. Māte par bērniem rūpējās ļoti, bet neskatoties uz nelielajām ģimenes finansēm, viņa daudz ko darīja pati - dziedāja, spēlēja mūzikas instrumentus, bieži skaļi lasīja, sarīkoja teatrālus iestudējumus mājās.

Мария Склодовская - Кюри

Marija Sklodovska - Kjuri, kas kļuva par pirmo sievieti - Nobela prēmijas laureāti, ģimenē bija piektais bērns. Visi bērni pabeidza ģimnāziju ar zelta medaļām. Un tam netraucēja ne māmiņas nāve, ne arī naudas trūkums ģimenē. Ļoti liela ietekme bija tēvam, kas, kā bērni vēlāk stāstījuši, vienmēr centies būt bērnu draugs. Marija nevarēja kļūt par Varšavas universitātes studenti, kur mācījās vien vīrieši, bet apmaksāt mācības ārzemēs ģimene viņai nespēja. Tad arī mājas vienojās, ka sākumā viena iestāsies savā augstskolā, bet Marija tikmēr strādās un apmaksās izglītību. Pēc tam tā, kas pabeidz savu augstskolu, palīdz Marijai tieši tādā pat veidā.

Tādu piemēru ir simtiem, ne tikai kaimiņzemēs, un visi šie piemēri apgāž viedokli, ka viss dzīvē var izdoties bērnam, kas ir vienīgais ģimenē. Viss ir atkarīgs no vecākiem un viņu prioritātēm.

Nežēlojiet laiku un iepazīstieties ar citu pasaulē atpazīstamu cilvēku stāstiem, kas iespējams, jūs iedvesmos. Šajos stāstos var atrast gan iemeslus, gan sekas, tos var analizēt un izprast, kas bijis pieņemams konkrētajai ģimenei, un kas palīdzējis tās bērniem attīstīt savus talantus. Protams, pie viena tā ir vienkārša iepazīšanās ar citu ģimeņu dzīves pieredzi.

Godaģimene.lv