Vai, mācību gadam beidzoties, apdāvinājāt bērnus par labām sekmēm?

INGA_DZĒRVE INGA_DZĒRVE

Šorīt lasīju interesantu rakstu no mammāmuntētiem.lv portāla dziļumiem tieši par šo tēmu. Mācību gads mūsu ģimenes vecākajam bērnam nebija viegls, sevišķi tā sākumā, jo papildus darbs bija jāpieliek gan skolā skolotājai, ar bērnu strādājot pēc stundām, gan arī mums mājās, jo šādas tādas kļūdas, ielaistas pašos pamatos, un piedeva visam - tieši mācīšanās motivācijas trūkums, diemžēl..

Mācību gadam noslēdzoties ļoti patīkami bija saņemt skolotājas vērtējumu ne tikai bērnam, bet arī mums, vecākiem, kuru darbu īpaši audzinātāja uzsvēra sapulces laikā, kad tika runāts ar katra bērna vecākiem, individuāli. Bērna zināšanu, prasmju līmenis ir audzis, un nu patiešām visi redzam un ticam - ja grib, tad var pat vēl labāk, nekā tagad. Diemžēl, uzmanību bērnam noturēt ir grūti, tāpēc viņš jākontrolē pastiprinātāk mācību procesa laikā, un tad arī rezultāts ir.

Par labām sekmēm un diplomu ļoti liels prieks bija arī pašam, varēja gan omei palielīties, gan tētim, gan pārējiem ģimenē.

Noslēdzoties mācību gadam, aizbraucām atpūsties ārpus pilsētas un nosvinējām mācību gada noslēgumu kārtīgi. Bet bērnam tika pieteikts, apbalvojums, kā tāds - par to, ka gads noslēdzies veiksmīgi nebūs, bet būs šis tas par kopumā labi paveikto darbu visa gada garumā. Tāpēc moderno elektroierīci, ko sākotnēji iegādājos sev, atdāvināju bērnam, bērns priecīgs. Bet arī tādas lietas pie mums mājās netiek lietotas nekontrolēti - ir brīvdienas, noteikts laika limits, kad var spēlēt spēlītes telefonos vai planšetēs.

Bet par mācību atalgojumu pašā saknē - man ļoti, ļoti katram bērnam gribas iemācīt, ka svarīgi ir kaut ko darīt, nevis, lai rezultātā saņemtu kaut ko, bet darīt pašam sev, jo tikai darot ar prieku, gandarījumu par paveikto, pietiks prāta šīs iegūtās zināšanas un prasmes izmantot tālākā dzīvē, nākotnē.

Ikdienas motivācija ir paldies un paslavēšana par labiem darbiem, par apgūtām zināšanām. Bet, ja ir problēmas ar uzvedību, nevēlēšanās mācīties, ir arī smagākas pārrunas. Lai nu kā - mēs ticam, viss izdosies.

Apbalvošanu katru dienu, reizi nedēļā utml - es neatbalstu. Bērnam jājūtas lepnam par paša paveikto, nevis jādara, jo tad kaut ko noteikti saņems.

Vai jūs bērnus atalgojat par labām sekmēm mācību gada beigās?

Inga