Vai tev noderētu atbalsts izglītībā, interešu izglītībā un bērnu talantu attīstībā?

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Demogrāfe Pārsla Eglīte uzskata, ka pulciņi un interešu izglītība ir nepieciešama visiem bērniem neatkarīgi no bērnu skaita ģimenē, jo bērniem ir jādod iespēja piedalīties arī tādos gadījumos, ja vecāki nesaprot šādu programmu nozīmi un bērna ieinteresētību tajā. Otrs būtisks apsvērums ir saistīts ar vecāku pragmatisku aprēķinu. Piemēram, gadījumos, kad vecākam, kam pagaidām ir tikai viens bērns, apjauš faktu, ka, par vienu bērnu ir tik daudz jāmaksā, viņš nenoliedzami sāk izvērtēt, cik finanses prasīs trīs bērnu uzturēšana, kas var atturēt no vēlmes pēc vairākiem bērniem.

Ko domā paši vecāki, noskaidrojām pētījuma gaitā, kur lielākā daļa atbilžu parādīja, ka atbalsts arī šajā jomā ir nepieciešams.

Vecāki iesaka:

-          „Atbalsts mūzikas instrumentu iegādei. Nezinu, kā konkrēti tas varētu izpausties.

Varbūt 30 % no cenas varētu palīdzēt nosegt pašvaldība, veicinot jauno talantu attīstību.”

-          „Atbalsts sporta inventāra iegādei, futbola vai hokeja aprīkojuma iegādei, ja bērns apmeklē šo sporta veidu vismaz gadu vai divus.”

-          „Atvieglojumi mūzikas skolas maksas segšanā.”

-          „Atbalsts mācību gada sākumā. Piemēram, Francijā darbojas sistēma - par katru skolēnu neatkarīgi no ģimenes statusa maksā 200 eiro, lai viņš varētu uzsākt jauno mācību gadu, ar ko atšķiras Latvijas bērni?”

-          „Diskutabls jautājums - skolas ekskursijas un \"ziedojumi\" kādiem skolas pasākumiem, par ko vecāki brīvprātīgi, neoficiāli vienojas. Vai naudas trūkumam jābūt par iemeslu, lai bērns nedotos uz skolas \"eglīti\" vai ekskursiju, vai nepiedalītos dāvanas iegādei skolotājai uz izlaidumu. Ir gadījies... (skolotāja un citi vecāki paši bija nelaimīgi un lūdza tomēr palikt uz to eglīti)”.

-          „Veicināt mājmācības kustības attīstību, vai vismaz netraucēt ģimenēm, kuras izvēlējušās mājmācību.”

-          „Studiju maksas atvieglojumi augstskolās.”

Vai arī tev šāds atbalsts būtu nepieciešams?

PĒTĪJUMS: Daudzbērnu ģimeņu situācija mūsdienu Latvijā

VISU pētījuma tekstu par Daudzbērnu ģimeņu situāciju mūsdienu Latvijā, lasi šeit >>