VIDEO: Kā Kaspars Zlidnis un Elīna Doļģe skolā risinājuši konfliktsituācijas?

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Kaspars Zlidnis - dziedātājs, treneris, TV raidījuma “Kinomānija” vadītājs

Kaspars atzīst, ka skolas laikā bijuši konflikti ar vienaudžiem. Bijis viens no līderiem, tāpēc spējis pārliecināt pretēji noskaņotos ar savu enerģiju, atraktivitāti un organizatoriskām spējām. Šobrīd sevi atceroties, saka, ka bijis pozitīvais huligāns. Kaspars uzsver, ka skolēniem jāsaprot, kuras ir tās blēņas, kuras nodara citiem pāri, sāpina un kuras ir tādas, kuras pēcāk atceries ar smaidu.

Elīna Doļģe, TV producente un redaktore

Televīzijā Elīna strādā vairākus gadus. Elīnai par skolu palikušas vislabākās atmiņas, bet bijušas arī dažādas konfliktstuācijas,kuras bijušas jārisina.


20140424143630-64181.jpg