ZINĀŠANAI: Ja atvaļinājums kalendāra gada laikā netiek izmantots, tas uz nākamo gadu netiek pārcelts. Arī daudzbērnu vecākiem

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Vecāki nereti uzdod jautājumus arī gada beigās saistībā ar neizmantotu atvaļinājumu darba vietā. Viens no šādiem jautājumiem ar atbildi tepat -

Jautājums:

Vai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi papildatvaļinājums, kas piešķirams, ja amatpersonai ir trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam, pārceļas uz nākamo gadu, ja kārtējā gadā netiek izmantots?

Atbildi sniedz Finanšu ministrija:

Maija Straupmane, Komunikācijas departamenta direktora vietniece: "Atlīdzības likuma 42.panta septītā daļa imperatīvi nosaka, ka Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, ja tai ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 18 gadiem vai bērns invalīds, kalendāra gada laikā pēc pašas vēlēšanās piešķir trīs darba dienas ilgu papildatvaļinājumu, izmaksājot vidējo izpeļņu.

Likumdevējs šo papildu labumu ir piešķīris, lai kalendāra gada ietvaros amatpersonai nodrošinātu iespēju ilgāku laiku pavadīt kopā ar bērniem, nevis lai uzkrātu papildu atvaļinājuma dienas. Līdz ar to, ja šis atvaļinājums kalendāra gada laikā netiek izmantots, tas uz nākamo gadu netiek pārcelts."

lvportals.lv