Biznesa vadības koledža - tālmācības studijas jaunajiem vecākiem!

Autors: Godaģimene.lv, 2023. gada 16. marts, 09:12:35
Biznesa vadības koledža - tālmācības studijas jaunajiem vecākiem!

Bieži vien bērna gaidīšanas posms un pirmie mazuļa dzīves gadi ievieš korekcijas mūsu plānos, mainās uzskati, vērtības, rodas jaunas vēlmes un idejas, kā veidot savu turpmāko dzīvi. Iespējams, šis  ir  īstais  laiks, lai apgūtu ko jaunu un ieguldītu savā attīstībā.

Piemērotāks var kļūt  attālinātā darba formāts, un nereti izkristalizējas kādas jaunas vajadzības arī profesionālajā jomā, rodas nepieciešamība pēc esošo zināšanu papildināšanas  vai pilnīgi jaunas nozares apgūšanas. Visērtākais šādam dzīves pārmaiņu punktam ir tālmācības formāts.  

Biznesa vadības koledža aicina jaunos vecākus iepazīties ar studiju iespējām tālmācībā, kādā no 7 studiju programmām, ar īpaši izdevīgiem nosacījumiem.

Biznesa vadības koledža piedāvā apgūt astoņus profesionālās kvalifikācijas virzienus septiņās studiju programmās:

Studiju programma

Kvalifikācija

Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība

Komercdarbības speciālists

Mārketings un tirdzniecība

Tirgvedības speciālists vai tirdzniecības speciālists

Biznesa loģistika

Loģistikas speciālists

Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība

Personāla speciālists

Tiesību zinātnes

Jurista palīgs

Grāmatvedība un finanšu plānošana

Grāmatvedis

Profesionāla klientu apkalpošana un  Biroja vadība

Biroja administrators

 Tikai dažas no tālmācības priekšrocībām BVK:

Augsim kopā!

Uzzini vairāk par studiju iespējām jaunajiem vecākiem: https://www.bvk.lv/augstaka-izglitiba-jaunajiem-vecakiem/

Ja esi Latvijas Goda ģimenes apliecības “3+ Ģimenes karte” īpašnieks, saņem atlaidi 200,00 EUR apmērā no mācību maksas.

 

Programmas dalībnieka tīmekļvietne: www.bvk.lv

20230316131226-85214.jpg