Jau martā Goda ģimenes apliecība!

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Mēs visai bieži uzskatām, ka tas, cik daudz mūsu ģimenē ir bērnu, ir tikai mūsu pašu izvēle un ne uz vienu citu tas īsti neattiecas, tomēr izrādās, ka tā nebūt nav, jo mēs dzīvojam sabiedrībā un ar savām izvēlēm to veidojam un ietekmējam.

Konsultē ģimeņu socioloģe Viola Korpa.

Tiek daudz runāts par to, ka Latvijā būtu nepieciešams vairāk daudzbērnu ģimeņu, jo kopā tie ir aptuveni tikai 6 procenti no visu ģimeņu kopskaita. Visvairāk mums Latvijā ir tādas ģimenes, kurās aug viens bērns, proti, 47 procenti no visām ģimenēm.

"Visprecīzākā šobrīd pieejamā informācija no pieejamajiem avotiem ir caur valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem un, šādi secinot, mums ir apmēram 41'000 tādas daudzbērnu ģimenes, kurās ir bērni virs 18 gadu vecuma. Savukārt tādas daudzbērnu ģimenes, kas ir iekļautas klasiskajā Latvijā pieņemtajā definīcijā- ģimene ar bērniem līdz 18 gadiem gan aizbildnībā, gan audžu ģimenē. Tādu ģimeņu mums ir virs 15'000," atklāj socioloģe Viola Korpa.

Mēs par daudzbērnu ģimeni Latvijā dēvējam tādu ģimeni, kurā aug trīs un vairāk bērniņi.

Lai izprastu to, kā dzīvo daudzbērnu ģimenes mūsdienu Latvijā, tikai veikts pētījums gan par daudzbērnu ģimeņu sociālekonomisko stāvokli, gan par to, kāds atbalsts būtu nepieciešams šīm ģimenēm.

Kāds ir daudzbērnu ģimeņu stāvoklis Latvijā?

"Ja runājam par negatīvo daudzbērnu ģimeņu tēlu, tad pētījums viennozīmīgi uzrāda, ka nevaram apgalvot, ka visas daudzbērnu ģimenes būtu nelabvēlīgas vai būtu nabadzīgas," atklāj Viola Korpa."Pētījums parāda, ka ir pietiekami daudz – 60% ģimeņu ir vērtējamas drīzāk kā labvēlīgas."

Daudzbērnu ģimeņu materiālā situācija mūsu valstī nav viennozīmīga. Šo ģimeņu ienākumi svārtās no 200 līdz 3500 eiro mēnesī.

Pētījums parādīja vēl vienu svarīgu lietu- mēs nevaram apgalvot, ka ģimenes pārtiek no sociālajiem pabalstiem, būtiskākais ienākumu avots ir alga – 47% gadījumu strādā vismaz viens no vecākiem, virs 40%, ka vismaz 2 ir pelnītāji ģimenē.

Socioloģe, kura piedalījās pētījumā, atklāj, ka daudzas ģimenes par svarīgu ienākuma avotu nosauc arī uzturlīdzekļus, kas iepsējams ir saistāms ar to, ka ģimenes veidojas vairāku partnerattiecību rezultātā, līdz ar to, kas liecina, ka vecāki rūpējas par saviem bērniem arī tad, ja partnerattiecības ir izjukušas.

Atbalsta sistēma daudzbērnu ģimenēm

Līdz šim Latvijā mēs īsti nevarējām runāt par īpašu atbalsta sistēmu, kas būtu paredzēta daudzbērnu ģimenēm, izņemot dažus atsevišķus papildus bonusus, kas pienākas mammām un tētiem, kuri audzina trīs un vairāk bērniņus. Piemēram, trīs dienu papildus atvaļinājums likumā noteiktajam darba atvaļinājuma dienu skaitam, arī  atvieglojumi transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa apmaksai.

Vēl daudzbērnu ģimenes var izmantot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. Tāpat daudzbērnu mammām un tētiem ir tiesības uz vecuma pensiju pirms likumā noteiktā pensijas vecuma.

"Šajā gadījumā ir jābūt vismaz 5 bērniem un 35 gadiem darba stāža, kas ne vienmēr ir savstarpēji savienojams," piebilst ģimenes socioloģe. 

Tomēr 2014.gads Latvijā aizsāksies kā īpašs gads daudzbērnu ģimeņu atbalstā. Šogad daudzbērnu ģimenes varēs saņemt īpašu 3 + Ģimenes karti, kas piedāvās atlaides visā Latvijā iecienītākajiem ģimeņu produktiem un pakalpojumiem. Mēs taču lab zinām, jo vairāk bērnu, jo lielāki izdevumi ģimenei. Visai bieži daudzbērnu ģimenes reti var atļauties apmeklēt kultūras pasākumus, izmantot tūrisma galamērķus. Labākajā gadījumā ģimenes biļetes ir 2 pieaugušie + 2 bērni, bet ko darīt, ja teātri vai koncertu vēlēsies apmeklēt ģimene ar 4 bērniem? 

3 + Ģimenes karti būs iespējams saņemt jau šā gada martā. Lai tiktu pie šādas kartes mums jābūt 3 un vairāk bērnu vecākiem, kuri ir vecumā līdz 18 gadiem. 

Aizpildīt kartes pieteikuma veidlapas būs iespējams interneta mājas lapā godagimene.lv. Šāda karte pienākas abiem vecākiem, tāpēc gan mamma, gan tētis var aizpildīt savu pieteikuma veidlapu. Kad tas izdarīts, ģimenes dati tiks pārbaudīti un mēneša laikā pa pastu mēs saņemsim šo karti. Uzrādot 3+ Ģimenes karti būs iespējams iegādāties preces un pakalpojumus  no projektā iesaistītajiem uzņēmumiem un iestādēm, kas būs norādītas mājas lapā godagimene.lv, turklāt tā bieži tiks papildināta ar jauniem piedāvājumiem. 

Turklāt šī 3+ Ģimenes karte kalpos kā oficiāls daudzbērnu ģimenes identifikācijas dokuments, jo tajā būs norādīts kartes īpašnieka vārds un uzvārds, proti, māmiņas vai tēta un arī visu bērnu vārdi un uzvārdi, kā arī personas kodi.

Arī mums visai sabiedrībai jācenšas mainīt atieksmi pret daudzbērnu ģimenēm, lai mamma, tētis un bērni būtu vērtība mūsu valstī un mēs ar prieku laistu pasaulē savus mazuļus.

Māmiņu Klubs