Pirmo reizi daudzbērnu ģimene Ancē saņems atbalstu 711 eiro vērtībā

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

2014. gada februārī Ancē reģistrēta pirmā ģimene, kas no biedrības „J3" saņems vienreizēju maksājumu 711 eiro (500 LVL) apmērā, lai atbalstītu vecākus ar ceturtā bērna nākšanu pasaulē. Biedrība „J3“ dibināta, balstoties uz Jūrkalnes draugu grupas iniciatīvu, 2012.gadā.  Tās mērķis ir atbalstīt Ances un Jūrkalnes pagastu daudzbērnu ģimenes.

Biedrības „J3“nosaukuma atšifrējums ir: Jūrkalne, 3 bērni ģimenē. Biedrības galvenais uzdevums ir pierādīt, ka ar attieksmes maiņu pret kuplajām ģimenēm ir iespējams panākt vismaz 2,4 dzimušus bērnus uz vienu reproduktīvā vecumā esošu sievieti. Biedrība ir pirmā Latvijā dibinātā organizācija, kas apņēmusies finansiāli atbalstīt lielās ģimenes līdz ar jauna bērna nākšanu pasaulē, t.i., tādas, kurās ir vismaz 3 bērni.

Sadarbībā ar Ventspils novada pašvaldību ir izstrādāts nolikums, kas saistošs Ances un Jūrkalnes pagastu iedzīvotājiem. Biedrības finansējums pienākas ģimenei, kas vismaz divus gadus ir deklarējusi savu dzīvesvietu konkrētajos pagastos, un kurai, sākot ar 2012. gada 1. janvāri dzimis trešais, ceturtais vai katrs nākamais bērns. Piesakoties biedrības „J3“ sniegtajam atbalstam, ģimenei jānorāda, kādiem nolūkiem nauda tiks tērēta. Tām ģimenēm, kas dzīvo privātmājā un kam nav ūdensvada, ņemot vērā Ventspils mācītāja Ozoliņa ierosinājumu, tiek ieteikts saņemto atbalstu izlietot ūdensvada ierīkošanai.

Šobrīd biedrībai ir izdevies piesaistīt tik daudz finansiālo līdzekļu (kurus pamatā ziedojuši biedrības aktīvisti), lai atbalstītu vismaz 10 ģimenes. Tātad, šobrīd maksājums var tikt piešķirts pirmajām desmit Ances vai Jūrkalnes ģimenēm, kas pasaulē laiž trešo vai nākamo bērniņu. Pirmā biedrības maksājuma saņēmēja, ģimene no Ances, kurā dzimusi meitiņa,  atklāj, ka biedrības maksājums palīdzēs iegādāties sen kāroto automašīnu, ar kuru kuplā ģimene nu varēs doties tuvākos un tālākos ceļos.                  

Kā stāsta Aigars Ālītis, biedrības „J3“ pārstāvis: „Ja pēc pieciem gadiem varēsim secināt, ka dažādām aktivitātēm, kas atbalsta kuplās ģimenes, ir rezultāts, un Ancē un Jūrkalnē būs piedzimuši vairāk bērnu nekā citos pagastos, tas būs labs arguments ne tikai pašvaldībai, bet arī valdībai domāt par reāliem darbiem kuplāku ģimeņu atbalstam.“ Biedrības „J3“ pārstāvis uzteic Ventspils novada domi par līdzšinējo sadarbību, atbalstu un ieinteresētību dzimstības veicināšanā. Jāatzīmē, ka šogad novada dome ir palielinājusi vienreizējo bērna dzimšanas pabalstu līdz 213 eiro, kā arī daudzbērnu ģimeņu bērniem skolās un bērnudārzos piešķīrusi brīvpusdienas.

Biedrība "J3" uzskata, ka pabalsti un citi finansiāli stimuli nebūs izšķirošais, lai panāktu būtisku dzimstības palielinājumu Latvijā. Vienreizējs maksājums ir tikai simbolisks un cieņu apliecinošs žests. Galveno lomu redzam sabiedrības attieksmes maiņā attiecībā uz vairākbērnu ģimenēm, kā arī uzskatam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā jāizveido vienota brīvo dzīves vietu un darba vakanču datu bāze, kas paredzētas jaunajām ģimenēm.

Biedrība „J3“ aicina arī citus Latvijas pagastus un turīgos uzņēmējus  pievienoties daudzbērnu ģimeņu atbalstīšanā.  Tā kā biedrība reģistrēta kā sabiedriskā labuma guvēja, tad visa saziedotā nauda nokļūst pie daudzbērnu ģimenēm bez nodokļu sloga. Tā kā Latvijā nav svarīgāka jautājuma par dzimstības veicināšanu, tad uzskatām, ka tautas izdzīvošana ir atkarīga no  ikviena Latvijas iedzīvotāja aktīvas līdzdalības. Tāpat biedrība aicina sazināties, izmantojot [email protected], ja vēlaties pievienot Jūsu dzimto novadu daudzbērnu ģimeņu atbalstīšanā.

Ziedojumus var iemaksāt Biedrības bankas kontā:

Biedrība „J3”

Reģ.Nr.: 40008197872

Banka: AS SWEDBANK

Konta numurs: LV12HABA01034451679

Maksājuma mērķis: ziedojums jaundzimušo atbalstam