PIESAKIES 3+ Ģimenes kartei ŠEIT->>

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Daudzbērnu ģimenes tiek aicinātas pieteikties Goda kartes saņemšanai! Kā to izdarīt? Lasiet un uzzināsiet vairāk!

PIESAKIES KARTEI ŠEIT->>>>

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” ir valsts veidota atbalsta sistēma daudzbērnu ģimenēm, kas reizē kalpos arī kā apliecinošs dokuments tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz 24 gadiem. Šīs kartes īpašniekiem turpmāk būs iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā.

Kāda izskatās karte?

20140325091931-75029.jpg

Uz kartes priekšpuses ir norādīts kartes īpašnieka - daudzbērnu ģimenes tēva, mātes vai likumīgā aizbildņa vārds un uzvārds. Labajā stūrī iestrādāta sudraba krāsas “Latvijas goda ģimenes” emblēma.

Kartes otrajā pusē minēts bērnu skaits, vārdi un uzvārdi. Arī daudzbērnu ģimenes bērns drīkst izmantot šo karti un tās sniegtās atlaides, uzrādot kopā ar personas apliecinošu dokumentu.

Kurš var saņemt karti?

Karte pienākas, ja persona (pati vai kopā ar laulāto) aprūpē vismaz trīs bērnus tai skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus un pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tas iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un personai un tās laulātajam un minētajiem bērniem ir deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā (izņemot, ja pilngadīgie bērni mācās ārzemēs).

Kā pieteikties kartei?

Pieteikuma veidlapa būs atrodama www.godagimene.lv, sadaļā “Piesakies kartei”.

Lai daudzbērnu ģimenēm būtu iespēja saņemt Latvijas goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karti”, interneta vietnē godagimene.lv ir jāaizpilda kartes pieteikuma veidlapa, precīzi un gramatiski pareizi norādot lūgto informāciju par sevi un saviem bērniem, kā arī norādot pilnu deklarētās dzīvesvietas adresi, uz kuru karti nosūtīt. 

Veidlapu iespējams aizpildīt arī klātienē Rīgā, Sabiedrības integrācijas fondā Aspazijas bulvārī 24, 3.stāvā.

Datu pārbaude 

Visi aizpildīto pieteikuma veidlapu dati tiks nosūtīti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Tur tie tiks pārbaudīti vai atbilst patiesībai un nepieciešamajiem kritērijiem, lai veidlapas aizpildītājs varētu saņemt 3+ Ģimenes karti. Karte var tikt atteikta, ja iesniedzējs nesniedz patiesus datus, bērnu skaits un vecums neatbilst valstī noteiktajiem daudzbērnu ģimenes definīcijas kritērijiem, kā arī ir iesniedzējam atņemtas bērnu aprūpes tiesības.

Neskaidrību gadījumā aicinām vērsties, rakstot e-pastu: [email protected]

Kartes saņemšana

Kad izskatīti saņemtie ģimenes dati un pārbaudīta to atbilstība daudzbērnu ģimenes statusam, veidlapas aizpildītājs  saņems e-pasta vēstuli ar informāciju, ka karte ir izgatavota un to var saņemt uz vietas Sabiedrības integrācijas fondā Aspazijas bulvārī 24, 3.stāvā, Rīgā. Ja izgatavotā karte netiks izņemta 7 dienu laikā, tā tiks nosūtīta pa pastu uz norādīto adresi.

Kartes izmantošanas iespējas

Latvijas Goda ģimenes apliecības jeb 3+ Ģimenes kartes piedāvātās atlaides būs iespējams izmantot iegādājoties pakalpojumu kādā no uzņēmumiem, kurš ir iekļauts daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmā. Visu daudzbērnu ģimenēm draudzīgo uzņēmumu sarakstu iespējams aplūkot interneta vietnē godagimene.lv.  Links uz sadaļu->>

Atlaižu piedāvājuma saraksts, ko varēs izmantot ar šo karti, tiek regulāri papildināts. Par jaunumiem kartes īpašnieki tiks informēti, reizi mēnesī savā e-pastā saņemot informatīvu vēstuli, kā arī caur jaunumiem projekta mājas lapā godagimene.lv. 

Valsts atbalsta programmu "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte" īsteno Sabiedrības Integrācijas Fonds.

ONLINE buklets: 3+ Ģimenes kartes saņemšanas kārtība

 

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par 3+ Ģimenes karti