"Dusmu kontroles spēle" palīgs bērnu emocionālajā audzināšanā 3+ Ģimenes karšu īpašniekiem par īpašu cenu!

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

3+ Ģimenes karšu īpašniekiem piedāvājam iegādāties "Dusmu kontroles spēli" par īpašu cenu 25 EUR (t.sk. PVN) un papildus tam iespēju bez maksas apmeklēt 3 stundu semināru "Dusmu un agresijas veidošanās mehānismi skolas vidē un uzvedības korekcijas iespējas, izmantojot metodisko materiālu „Dusmu kontroles spēle”.

Spēli var iegādāties uzņēmuma birojā Tērbatas ielā 28-15, Rīgā, vai pasūtot internetā http://www.uzvediba.lv/katalogs/, izvēloties produktu - īpašais 3+ Ģimenes kartes piedāvājums.

“Dusmu kontroles spēle” – ir Latvijā izstrādāts palīgmateriāls skolēnu emocionālajai audzināšanai un praktiskai saspringtu situāciju izpratnes veidošanai un risināšanai skolā un mājās.

Spēle veicina bērna saskarsmes prasmi, spēju izprast sociālas situācijas, patstāvīgi pieņemt sociāli akceptējamus lēmumus ar mērķi palīdzēt sev vai vienaudžiem.

Spēle piemērota individuālām sarunām un konsultācijām, gan grupas nodarbībām, gan palīdzētu visai klasei, konfliktējošām grupām, kā arī individuāli konkrētam bērnam.
Tā ir izmantojama izglītības iestādē, gan arī mājās - ģimenes lokā, lai palīdzētu bērniem rast risinājumu sarežģītām situācijām, kur nepieciešamas pašsavaldīšanās un saskarsmes prasmes.

**
Spēlē ietilpst 120 kartītes:

60 problēmsituāciju kartītes:

  * 30 kartītes, kas ataino biežākās  problēmsituācijas skolā,
  * 30 kartītes, kas ataino biežākās  problēmsituācijas mājās un ar draugiem

60 dažādas problēmu risinājumu, un dusmu kontroles kartītes, kas trenē
emocionālo inteliģenci un problēmsituāciju risināšanas  prasmes:

  * 15 relaksācijas stratēģiju kartītes,
  * 15 domāšanas stratēģiju kartītes;
  * 15 sociālo prasmju kartītes;
  * 15 problēmu risināšanas stratēģiju kartītes.

Vairāk informācijas par spēli - www.uzvediba.lv

20170111134926-90611.jpg