Par 2016.gadā izsniegtajām 3+ Ģimenes kartēm

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

2016.gadā Sabiedrības integrācijas fonds ir saņēmis vairāk kā 11980 personu iesniegumus un 11542 personām ir izsniegtas jaunas 3+ Ģimenes kartes, kopā pārbaudīti 50480 personu dati, no kuriem 38496 ir iesniegumu iesniedzēju bērnu dati.

20170424120545-28802.jpg

Atteikumu kartes izsniegšanai saņēmušas 212 personas. Visbiežākie kartes atteikuma iemesli ir bijuši:

– personai vai personas bērnam/-iem nav deklarēta dzīves vieta Latvijā; 

- personai ir pārtrauktas aprūpes tiesības;

- personai ir mazāk par trīs bērniem vecumā līdz astoņpadsmit gadiem/vai pilngadīgas personas līdz 24 gadiem, kas iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Mūsu dati liecina, ka tradicionālais bērnu skaits Latvijas daudzbērnu ģimenēs ir trīs bērni – 9978 ģimenēs, četri bērni – 1508 ģimenēs, pieci – 300, seši – 77, septiņi bērni – 27 ģimenēs, bet astoņi un vairāk bērni ir nedaudz vairāk kā 10 ģimenēs, kuras saņēmušas 3+ Ģimenes karti.20170424120729-37620.jpg

Lai gan pēc Centrālās statistikas pārvaldes apkopotajiem provizoriskajiem demogrāfiskajiem rādītājiem, šogad pirmajā ceturksnī Latvijā piedzimuši vien 4948 bērni, kas esot par 365 jeb 6,9% mazāk nekā attiecīgajā periodā pagājušajā gadā, saņemot aizvien jaunus personu iesniegumus, SIF Goda ģimenes programmas ietvaros, var droši teikt, ka daudzbērnu ģimeņu skaits Latvijā pamazām pieaug - 2016.gadā un 2017.gada pirmajā ceturksnī vidēji 40% ģimenes no visiem saņemtajiem iesniegumiem, atbilst daudzbērnu ģimeņu statusam, kas liecina par to, ka ģimenēs ir dzimuši trešie bērniņi, vidēji 15% no tiem, skārušas izmaiņas normatīvajos aktos par pilngadību sasniegušajiem bērniem, kuri turpina mācīties.

Aptuveni 10% no visiem karšu saņēmējiem izmanto iespēju karti saņemt klātienē, pārējās kartes tiek sūtītas pa pastu. Diemžēl ir gadījumi, ka tās tiek atgrieztas mums atpakaļ. Aptuveni 2,65% no visām nosūtītajām vēstulēm, dažas pat atkārtoti nosūtot, tiek atgrieztas un personas par tām neinteresējas un neizņem, lai gan karšu īpašniekiem tiek nosūtīta ziņa ar lūgumu sazināties ar SIF, lai vienotos par kartes saņemšanas iespējām.

Esam ļoti priecīgi, ka krietni audzis mājas lapas www.godagimene.lv, Facebook profila apmeklētāju un sekotāju skaits.

Līdz 2016. gada 31.decembrim noslēgti 132 sadarbības līgumu ar jauniem programmas dalībniekiem – uzņēmējiem, muzejiem, teātriem,  šobrīd jau programmas dalībnieku skaits pārsniedz 170. 20170424121220-87182.jpgEsam gandarīti, ka uzņēmēji ir aktīvi un labprāt piedalās programmā, piedāvājot dažāda veida atbalstu daudzbērnu ģimenēm. Darbs turpinās, prieks ka valsts arī aizvien vairāk sāk domāt par atbalstu daudzbērnu ģimenēm, piedāvājot gan nekustamā īpašuma, transporta nodevas nodokļa atlaides, kā arī ir uzsākts darbs pie sabiedriskā transporta atlaižu piemērošanas.

Gada laikā izskatot teju 12000 iesniegumu, konstatējuši, ka iesniegumu iesniedzēji bieži kļūdaini norāda savus (proti nav nomainītas bankas kartes) un bērnu vārdus, uzvārdus, nekorekti norāda dzīves vietas adresi, aizmirstot pat norādīt ielas un dzīvokļa numuru, kā rezultātā karšu izdošanas process tiek pagarināts, jo dati jālabo, jāpārbauda, jāsazinās ar konkrēto personu, lai varētu noskaidrot visu nepieciešamo informāciju, kartes sagatavošanai un nosūtīšanai.

Visa informācija par karti un tās saņemšanas iespējām ir http://www.godagimene.lv/par-karti/