Aglonas novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Aglonas novadā ir 46 daudzbērnu ģimenes. 

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Pabalsts izglītības jomā pienākas skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai Aglonas novada vispārizglītojošās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs 50% apmērā trūcīgam daudzbērnu ģimenēm.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Trūcīgām ģimenēm tiek nodrošinātas arī pārtikas pakas.

2014.gadā nodrošināta bezmaksas ēdināšana 3.-9. klašu audzēkņiem Aglonas novada vispārizglītojošās skolās. 

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Vairāk informācijas Aglonas novada Sociālā dienesta vadītāja Ārija Perševica, tālr.65321339. e-pasts: [email protected]