Alsungas novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Alsungas novadā ir 20 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Īpašs atbalsts tieši daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā nav. Taču tiek sniegts materiāls atbalsts trūcīgajām ģimenēm un ģimenēs kurās nepieciešama cita veida sociālā palīdzība. Pārtikas pakas pieejamas trūcīgajām ģimenēm.  Skolā visiem pašvaldības bērniem līdz 4. klasei (ieskaitot) ir bezmaksas ēdināšana. 

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Nepieciešamības gadījumā ģimenei iespējams saņemt konsultāciju pie sociālā darbinieka darbā ar ģimenēm ar bērniem, Lienes Venteres, tel. 25652169