Ar “3+Ģimenes karti” sabiedriskajā transportā palielināsies braukšanas maksas atvieglojuma apmērs

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Šodien, 14.augustā, Ministru kabinets apstiprināja Satiksmes ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas paredz grozījumus “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumos” Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" lietotājiem. Kas nozīmē, ka daudzbērnu ģimenes vecāki varēs iegādāties reģionālo maršrutu autobusu un vilcienu biļetes par puscenu, bet skolnieki un studenti no daudzbērnu ģimenēm– pat ar  90% atlaidi.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis: “Valdības atbalsts ģimenēm ir iespējams, īstenojot atbilstošu  politiku un darot reālus darbus. Piemēram, sarūpējot daudzbērnu ģimenēm atlaides par braucieniem reģionālajos autobusos un vilcienos. Tas ir ne tikai praktisks atvieglojums ģimeņu budžetā, bet arī atbalsts jauniešu izglītībai, kas kopumā rada drošības sajūtu ģimenēm Latvijā un veicina tautsaimniecības attīstību”.

Demogrāfisko lietu centra (DLC) vadītājs Imants Parādnieks: “Ir gandarījums par kopīgi ar Autotransporta direkciju un Satiksmes ministriju paveikto. Prieks, ka DLC un Demogrāfijas lietu apakškomisijas iniciatīva tik īsā laikā kopīgiem spēkiem novesta līdz gala rezultātam un šo nozīmīgi palielināto valsts atbalstu Goda ģimeņu vecāki un bērni varēs sākt baudīt jau sākot ar jauno mācību gadu. Tas būtiski atslogos daudzbērnu ģimeņu maciņus no izdevumiem, īpaši tajos gadījumos, ja bērns dzīvo reģionā un mācās cita novada mūzikas skolā vai arodskolā, augstākajā mācību iestādē Rīgā, Ventspilī vai citur. Tas dos iespēju apmeklēt vairāk pasākumus ārpus savas dzīves vietas kopā ar visu ģimeni. Īpaši simbolisks ir bezmaksas braucienu nodrošinājums lielākajos valsts svētkos.”

Sabiedrības integrācijas fonda, kas īsteno Valsts atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte" sekretariāta direktore Aija Bauere, norāda: “Regulāri veikto aptauju rezultāti liecina, ka 24% 3+ Goda ģimenes karšu īpašnieki atlaides starppilsētu transportā uzskata par vienu no nozīmīgākajiem atbalstiem daudzbērnu ģimenēm no valsts puses. Tas ir būtisks finansiāls ietaupījums, dodoties ikdienas gaitās un plānojot atpūtu kopā ar ģimeni. Pateicoties valsts un privāto uzņēmēju iesaistei programmā, varam lepoties, ka šobrīd ir izsniegtas jau 26 421 vecāku kartes, 12 458 bērnu kartes. Par programmas nepieciešamību liecina arī fakts, ka ik mēnesi vidēji tiek saņemti 1100 iesniegumi.”

Ar grozījumiem Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr.371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi", kas stāsies spēkā 2018.gada 1.septembrī, daudzbērnu ģimenes locekļiem (vecākiem, audžuvecākiem), uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" un personu apliecinošu dokumentu, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 50% apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas un 40% apmērā no abonementa biļetes cenas, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

Bet, daudzbērnu ģimenes bērniem, kas apmeklē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes un  kas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" un skolēna vai attiecīgi studenta apliecību; pasi vai ID karti, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 90% apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas.

Savukārt, visiem daudzbērnu ģimenes locekļiem ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas, izmantojot sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos 4.maijā, 11. un 18.novembrī. Tādejādi nodrošinot daudzbērnu ģimenes locekļiem iespēju apmeklēt  pasākumus kas norisinās Latvijas teritorijā šajās  svētku un atceres dienās.

Informācija sagatavota, izmantojot Satiksmes ministrijas preses relīzi