Arī Užavas daudzbērnu ģimenes saņems maksājumu 1000 EUR apmērā

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Līdz ar gadskārtējo Māmiņas dienu, ko šogad atzīmēs 11.maijā, biedrība "J3" paplašina savas darbības teritoriju, kurā ģimenes līdz ar trešā bērna nākšanu pasaulē varēs saņemt vienreizēju atbalsta maksājumu. Biedrība "J3", kas līdz šim atbalstīja Ances un Jūrkalnes pagastu kuplās ģimenes, turpmāk atbalstu sniegs arī Užavas pagasta ģimenēm. Vienai ģimenei izmaksājamā summa tiek palielināta no 711,44 EUR uz 1000 EUR.

Biedrība „J3“ ir pirmā Latvijā dibinātā nevalstiskā organizācija, kas apņēmusies finansiāli atbalstīt daudzbērnu jeb lielās ģimenes.

Sadarbībā ar Ventspils novada pašvaldību ir izstrādāts nolikums, kas līdz šim īstenots Ancē un Jūrkalnē. Biedrība „J3", kuras nosaukuma atšifrējums ir: Jūrkalne, 3 bērni ģimenē, tika nodibināta 2012.gadā. Tās devīze ir „Trešo Latvijai!", kas radusies, ņemot vērā nu jau popularitāti ieguvušo viedokli, ka pirmais bērns tiek laists pasaulē par godu mammai, otrs par godu tētim un trešais par godu Latvijai. Pateicoties māksliniekam Edgaram Sīmam, biedrība ieguvusi arī savu vizuālo identitāti.

Biedrības virsuzdevums ir pierādīt, ka ar attieksmes maiņu pret kuplajām ģimenēm, ir iespējams panākt vidēji 2,4 dzimušus bērnus uz vienu reproduktīvā vecumā esošu sievieti Latvijā. 2014.gada februārī Ancē reģistrēta pirmā ģimene, kas, ņemot vērā ceturtā bērna nākšanu pasaulē, no biedrības „J3" saņēma vienreizēju maksājumu 711,44 EUR. Ģimene no Ances, kurā dzimusi meitiņa Elizabete,  stāsta, ka biedrības maksājums palīdzējis iegādāties sen kāroto automašīnu, ar kuru ģimene nu varēs doties tuvākos un tālākos ceļos. Biedrība ģimenes atbalstošos maksājumus veic no piesaistītajiem finansiālajiem līdzekļiem, kuru šobrīd pietiek, lai bērna dzimšanas brīdī atbalstītu vismaz 10 ģimenes Ances, Jūrkalnes un Užavas pagastos.

Sākot ar 2014.gada 11.maiju biedrības sniegtā atbalsta apjoms tiek palielināts līdz 1000 EUR, un Ances un Jūrkalnes pagastiem pievienojas arī Užava. Biedrība atbalstu turpmāk piešķirs arī tām ģimenēm, kas par savu dzīvesvietu deklarējušas Užavas pagastu jau vismaz 2 gadus un kurai dzimis trešais, ceturtais vai katrs nākamais bērns. Precīzi ar biedrības nolikumu iespējams iepazīties pie attiecīgo pagastu vadītājiem. Piesakoties „J3“  atbalstam, ģimenei ir jānorāda, kādiem nolūkiem nauda tiks tērēta. Tām ģimenēm, kuras dzīvo privātmājā, un kam nav ūdensvada, ņemot vērā Ventspils mācītāja Valtera Ozoliņa ierosinājumu, tiek ieteikts šo maksājumu izlietot ūdensvada ierīkošanai vai citām būtiskām ikdienas dzīves kvalitāti uzlabojošām aktivitātēm.

Biedrība „J3" uzskata, ka pabalsti un citi finansiāli stimuli nav izšķirošais, lai panāktu būtisku dzimstības palielinājumu Latvijā.

Vienreizējs maksājums ir tikai simbolisks un cieņu apliecinošs žests, lai nodrošinātu ģimenēm minimāli nepieciešamo. Galveno lomu biedrības biedri un atbalstītāji saskata sabiedrības attieksmes maiņā attiecībā uz vairākbērnu ģimenēm. Tāpat biedrība ir pārliecināta, ka pats būtiskākais ir mīlestība ģimenē.

„J3“ mudina Latvijas Pašvaldību savienību veidot vienotu brīvo dzīves vietu un darba vakanču datu bāzi, kas paredzēta īpaši jaunajām ģimenēm, ļaujot izvēlēties nedārgu, bet sociāli, kultūras un veselīgas vides ziņā sev vispiemērotāko dzīves un darba vietu, kam nav obligāti jābūt lielajās pilsētās. Tieši piemērota dzīves vieta, darbs un kulturāla vide ir nākamais svarīgais faktors dzimstības veicināšanā Latvijā. Kā stāsta Aigars Ālītis, biedrības „J3" pārstāvis, ja pēc trim - četriem gadiem varēs secināt, ka dažādām aktivitātēm, kas atbalsta kuplās ģimenes, ir rezultāts, un Ancē, Jūrkalnē un Užavā būs piedzimuši vairāk bērnu nekā citos līdzīgos pagastos, tas būs labs arguments ne tikai pašvaldībai, bet arī valdībai domāt par līdzīgiem darbiem ģimeņu atbalstīšanai. Biedrības „J3“ pārstāvis uzteic Ventspils novada domi un tās vadītāju Aivaru Mucenieku par sadarbību, atbalstu un ieinteresētību dzimstības veicināšanā.

Biedrība „J3“ aicina arī citus Latvijas pagastus un turīgos uzņēmējus  pievienoties vairākbērnu ģimeņu atbalstīšanā.  Tā kā biedrība reģistrēta kā sabiedriskā labuma guvēja, tad visa saziedotā nauda nokļūst pie ģimenēm bez nodokļu sloga. Tā kā Latvijā nav svarīgāka jautājuma par dzimstības veicināšanu, tad uzskatām, ka tautas izdzīvošana ir atkarīga no  ikviena Latvijas iedzīvotāja aktīvas līdzdalības. Tāpat biedrība aicina sazināties, izmantojot e-pastu [email protected], ja vēlaties pievienot savu dzimto novadu daudzbērnu ģimeņu atbalstīšanas iniciatīvai. Mēs gribam, lai Latvijā dzimtu vairāk bērnu!

Ziedojumus var iemaksāt Biedrības bankas kontā:

Biedrība „J3”

Reģ.Nr.: 40008197872

Banka: AS SWEDBANK

Konta numurs: LV12HABA0551034451679

Maksājuma mērķis: ziedojums jaundzimušo atbalstam

Vairāk informācijas: Biedrības „J3“ vārdā Aigars Ālītis, tālrunis: 26398240