Balvu novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Balvu novada pašvaldībā uz 2014.gada 1.jūliju ir 138 daudzbērnu ģimenes.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Daudzbērnu ģimenes, kuru bērni iegūst izglītību Balvu novada vispārizglītojošās mācību iestādēs, saņem šādu palīdzību:

- apmaksātu ēdināšanu 100% apmērā katram bērnam;

- materialo palīdzību mācību līdzekļu iegādei līdz 28,46EUR gadā vienam skolēnam vai bērnam, kurš pirmsskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6 -gadnieku apmācības programmu.

Minētā palīdzība tiek piešķirta daudzbērnu ģimenēm, kurās ir vismaz trīs  bērni līdz 24 gadu vecumam, neizvērtējot materiālo stāvokli, bet pamatojoties uz vecāku vai aizbildņu iesniegumu.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Daudzbērnu ģimenes  un ģimenes, kuras ir nonākušas īslaicīgās materiālās grūtībās, saņem Zupas virtuves talonus, iepriekš piesakoties Dienestā pie sociālā darbinieka izvērtēšanai.

Sadarbojoties ar Zviedrijas, Šveices un Somijas sadraudzības partneriem daudzbērnu ģimenes saņem jaunas un mazlietotas drēbes, mēbeles, bērnu ratiņus, pārtiku u.c. nepieciešamās preces.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Kontakpersona Dienestā, kas var sniegt nepieciešamo informāciju par Balvu novada  pašvaldībā esošajām daudzbērnu ģimenēm- sociālā darbiniece Regīna Melberga, tālruņa numurs 26113816, e-pasts: [email protected]