Bauskas novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Daudzbērnu ģimenes nav izdalītas kā atsevišķa mērķgrupa kāda pabalsta vai pakalpojuma saņemšanai.

Izņēmums ir pabalsts mācību gada uzsākšanai, kad uz šo pabalstu var pretendēt trūcīgas un maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes (27.03.2014. „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”  Nr.2.; 8.sadaļa.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Iveta Kubliņa, Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja, tālr. 63921805, 26337299, [email protected]