Burtnieku novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Burtnieku novadā ir deklarētas 100 daudzbērnu ģimenes.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Ēdināšanas maksas samazinājums pirmsskolas izglītības iestādēs

Burtnieku novada pašvaldības dome 2013. gada 18. decembrī pieņēma lēmumu par ēdināšanas maksas samazinājumu 2014. gadā pirmsskolas izglītība iestādēs bērniem no daudzbērnu ģimenēm.Burtnieku novadā deklarētas daudzbērnu ģimenes, kurās aug trīs un vairāk nepilngadīgi bērni un nav noteikts trūcīgas ģimenes statuss, var saņemt ēdināšanas maksas samazinājumu 50% apmērā mēnesī par katru bērnu, kas apmeklē kādu Burtnieku novada pirmsskolas izglītības iestādi un pirmsskolas izglītības grupas Ēveles pamatskolā.

Burtnieku novada Valmieras pagastā deklarētas daudzbērnu ģimenes, kurās aug trīs un vairāk nepilngadīgi bērni un nav noteikts trūcīgas ģimenes statuss, var saņemt ēdināšanas maksas samazinājumu 50% apmērā mēnesī par katru bērnu, kas apmeklē kādu Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi.

Iesniegumu par ēdināšanas maksas samazinājuma var iesniegt Burtnieku novada pašvaldības Sociālajā dienestā no 2014. gada 2. janvāra.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Braukšanas maksas atvieglojumi

Burtnieku novada pašvaldības domes 21.10.2009. saistošie noteikumi Nr.11/2009 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem maršruta tīkla pamata maršrutos” nosaka braukšanas maksas atvieglojumus mācību gada laikā (no septembra līdz maijam):

100% kompensācija par braukšanas izdevumiem skolēniem no 1. līdz 9.klases, kuri mācās Burtnieku novada pamatizglītības iestādēs;
50% kompensācija par braukšanas izdevumiem skolēniem no 10. līdz 12.klasei, kuri mācās Burtnieku novada vidusskolā;
50% kompensāciju par braukšanas izdevumiem (divi braucieni nedēļā) skolēniem, kuri mācās arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļās;
līdz 30.00 EUR apmērā mēnesī kompensācija par braukšanas izdevumiem Valmieras pagastā deklarētiem un Burtnieku novada izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri apmeklē mūzikas, mākslas, sporta skolas vai interešu izglītības pulciņus, kurus nepiedāvā novada iestādēs;
50% atlaide iegādājoties braukšanas mēnešbiļetes Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā vispārizglītojošo skolu klātienes izglītojamiem, kuru dzīves vieta deklarēta Valmieras pagastā.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Sociālā dienesta organizētās nodarbības un konsultācijas daudzbērnu un nepilnām ģimenēm

Vecākiem ir iespēja apmeklēt nodarbības un konsultācijas, lai iegūtu jaunas zināšanas un prasmes bērnu audzināšanā un saņemtu psiholoģisko atbalstu. Jauniešiem ir iespēja apmeklēt nodarbības, lai veicinātu neatkarīgas personības veidošanos un iekļaušanos sabiedrībā.

Nodarbības un konsultācijas tiek organizētas pēc pieprasījuma, ja tas ir atbilstošs minimālajam grupas dalībnieku skaitam. Par nodarbībām un konsultācijām interesēties pagastu pārvaldēs pie sociālajiem darbiniekiem:

Bērnu emocionālās audzināšanas (BEA) grupu nodarbības.
Jauniešu pašapziņas veicināšanas grupu nodarbības.
Smilšu terapijas individuālās konsultācijas.
Ārstnieciskās vingrošanas un meditācijas grupu nodarbības.
Stresa treniņš ar jogas elementiem pieaugušajiem grupu nodarbības.
Uz deju orientēta programma ar biodeju bērniem „Dejas apkārt pasaulei” grupu nodarbības.
Cienošas komunikācijas pamats (savstarpēja atzīšana) grupu nodarbības.
Marte Meo terapijas individuālās konsultācijas.

Sociālā dienesta organizētā Atbalsta grupas nodarbības topošajām un jaunajām māmiņām

Topošajām un jaunajām māmiņām ir iespēja apmeklēt atbalsta grupas nodarbības, lai iegūtu jaunas zināšanas par bērniņa gaidīšanas laiku un prasmes jaundzimušā un zīdaiņa aprūpei. Atbalsta grupas nodarbības ietver dažādas lekcijas, diskusijas, sociālpsiholoģiskie vingrinājumi, lomu spēles, videofilmu demonstrēšana, kā arī individuālās pārrunas.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma, ja tas ir atbilstošs minimālajam grupas dalībnieku skaitam. Par nodarbībām interesēties pagastu pārvaldēs pie sociālajiem darbiniekiem.